เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อายเพื่อนเธอ – โซคูล เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อายเพื่อนเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อายเพื่อนเธอ – โซคูล

ดนตรี : / Am D / G Em / Am D / G D /


 
จด
G
จำวันที่เ
Em
ราอยู่ด้วย
Am
กันทุกทุก
D
เย็น ยื
G
นกินข
Em
นมและดื่
Am
มน้ำถุงเ
D
ดียวกัน

C
หวานแล
Cm
ะซึ้งจนฉัน
Bm
ใจเริ่ม
Em
สั่น และไม่
Am
คิดคนอย่างฉันจะพบเ
D
ธอ

 
นั่งร้
G
องเพลงกับ
Em
เธอสบตา
Am
เธอจน
D
เขินอาย 
G
ดูเรา
Em
สองช่างมีคว
Am
ามรักจริ
D
งใจ

C
แม้ว่า
Cm
ฉันมันไ
Bm
ม่มีอะไ
Em
ร อยากขอ
Am
บใจที่เธอ
D
มีใจให้
G
กัน

Am
แล้ววันนี้
D
ก็ไม่หวานดัง
Bm
เก่า ก็คน
Em
เรามันต้อง
Am
มีเส้นทางเ
D
ดินใหม่
G
 

C
ความจำเจหรือบาง
Bm
อย่างอาจเปลี่ยน
Em
หัวใจ ไม่ต้
Am
องบอกอะไ
D
รก็รู้
G
ดี


 
ฉันรู้ว่าเธอน่ะ
Am
อายเพื่อนเ
D
ธอ ที่ต้องมา
G
เจอฉัน
Em
บ่อย ก็เ
Am
งินมันน้
D
อยไม่พอจะเ
G
ลี้ยงใ
Em
ครใคร

 
อยาก
Am
พาไปดูห
D
นังก็ยังไม่
Bm
มีตังค์ใ
Em
ช้ ฉันข
Am
อเดินจากไ
D
ปไม่ว่า
G
กัน 
D
 


 
จาก
G
กันขอให้
Em
เธอโปรดจด
Am
จำความ
D
รักเรา 
G
วันที่เ
Em
หงาให้เธ
Am
อมีฉันใน
D
ใจ

C
แล้วพอฉันได้
Bm
ดีเมื่อไ
Em
หร่ ตอบได้
Am
ไหมว่าจะ
D
รอมาพบ
G
กัน  
D
 


ดนตรี : / G Em / Am D / G Em / Am D / C Cm / Bm Em / Am D / G /


( ซ้ำ * )


 
อยาก
Am
พาไปดูห
D
นังก็ยังไม่
Bm
มีตังค์ใ
Em
ช้ แต่รั
Am
กเธอกว่าใ
D
ครก็แล้ว
G
กัน


ดนตรี : / Am D / G Em / Am D / G / G /

เจ้าของผลงานเพลง ของ โซคูล

ฟังเพลง อายเพื่อนเธอ