คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เบอร์สำรอง – โซคูล เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เบอร์สำรอง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เบอร์สำรอง – โซคูล

C
กดมาเบอร์นี้
F
มีแต่ความช้ำ
G
ฉันก็รับเอาไ
C
ว้  
Am
คอยระบายความ
D
ช้ำให้เธอได้
G
ทุกที

C
เป็นได้เท่านี้ไ
F
ด้แค่เบอร์สอง เ
G
บอร์มันรองจากเ
C
ขา
Am
ดีเท่าไรเธอไ
D
ด้แค่เอาไว้ค
G
อยพักใจ


Dm
ได้แต่มองตรงหน้าจอ
Em
เฝ้าแต่รอโทรเข้ามา
Bb
อยากจบปัญหาที่มันค้
G
างใจ


** 
Dm
เสียงที่เธอได้ยิ
G
น  
C
ฟังดีดีฉั
Am
นมีคำหนึ่ง
Dm
ถึงแม้
G
ฉันรักเธอเ
C
ท่าไหร่

Dm
ฉันต้องยอมตัดใ
G
จในวันนี้
Em
ทั้งที่รู้มันย
Am
ากจะจากเธอ
Dm
เบอร์ 
Em
 สำรอ
F
งต้องบ
G
อกล
C


ดนตรี : / C F / G C /


C
ยามเธอสุขล้น
F
กดไปเบอร์เขา เ
G
หงาก็นึกถึงฉั
C
น  
Am
ทำเป็นลืมเบอร์
D
นั้นในวันที่เข
G
าข้างกาย

C
เจ็บไปกว่านี้ไ
F
ม่มีอีกแล้ว ใ
G
จมันแนวอยาก
C
พัก 
Am
ไม่มีคำว่า
D
รักมันมีแต่
G
คำว่ารอ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / Em / Bb / G /


Dm
เสียงที่เธอได้ยิ
G
น  
C
ฟังดีดีฉั
Am
นมีคำหนึ่ง
Dm
แม้ รั
G
กเธอสักแ
C
ค่ไหน

Dm
ฉันต้องยอมตัดใ
G
จในวันนี้
Em
ทั้งที่รู้มันย
Am
ากจะจากเธอ
Dm
เบอร์ 
Em
 สำรอ
F
งต้องบ
G
อกล
C

Dm
ฉันต้องยอมตัดใ
G
จในวันนี้
Em
ทั้งที่รู้มันย
Am
ากจะจากเธอ
Dm
เบอร์ 
Em
 สำรอ
F
งต้องบ
G
อกล
C

ศิลปิน โดย โซคูล

ฟังเพลงฟรี เบอร์สำรอง