คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อย่าต่อรองหัวใจ – โนโลโก้ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าต่อรองหัวใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าต่อรองหัวใจ – โนโลโก้

ดนตรี : / C / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / C Bb / F Ab G / ( 2 ครั้ง )/ C / C /


C
ฉันเคยทุ่ม
Bb
เททุกอย่างให้
F
เธอ เชื่อในทุกคำ
Ab
พูดของเ
G
ธอ  
C
และฉันก็
Bb
คิดเสมอ 
F
ว่าเธอนั้น
Ab
จริงใ
G

C
แต่ในที่
Bb
สุดฉันก็ได้เรีย
F
นรู้ ว่าเมื่อเ
Ab
ธอคิดจะไ
G
ป    
C
เธอมองไม่เ
Bb
ห็น ฉัน
F
เลยแม้แต่
Ab
นิดเดีย
G

C
วันนี้เธอ
Bb
คงได้เรียนรู้อะ
F
ไรบางอย่าง
Ab
ขึ้นกับเ
G
ธอ  
C
และเคยทำกับ
Bb
ฉัน เธ
F
อถึงได้กลับ
Ab
มา  
G
 

C
พร้อมกับน้ำ
Bb
ตา และ
F
คำว่าเสีย
Ab
ใจ  
G
เธอห
C
วังไว้ใช่ไ
Bb
หม ว่าน้ำ
F
ตาจะช่วยเธอ
Ab
ได้  
G
 

 
แต่ไม่
C
มีวัน เพราะ
Bb
ฉันไม่เชื่อเ
F
ธอ  
Ab
     
G
 


 
อย่ามา
C
ทำเป็นมีน้ำตาเพื่อมาต่อ
Em
รองหัวใ
F
จ อย่า
Dm
เปลืองเวลาคร่ำครวญ ไม่
F
มีวันเป็นไป
Ab
ได้  
G
 

 
อย่ามา
F
ซื้อหัวใจฉันคืนด้วย
Em
การหลั่งน้ำต
F
า อย่า
Dm
มาแสดง จะ
Em
เก่งอย่างไร ก็ไ
F
ม่มีทางซื้อใ
G


ดนตรี : / C Em / Am F G / C Em / Am F Ab G /

ดนตรี : / C Bb / F Ab G / ( 2 ครั้ง )/ C /


( ซ้ำ * )


 
อย่ามา
F
ทำเป็นมีน้ำตา
Em
           
F
อย่า
Dm
เปลืองเวลาคร่ำครวญ ไม่
F
มีวันเป็นไป
Ab
ได้  
G
 

 
อย่ามา
C
ซื้อหัวใจฉันคืนด้วย
Em
การหลั่งน้ำต
F
า อย่า
Dm
มาแสดง จะ
Em
เก่งอย่างไร ก็ไ
F
ม่มีทางซื้อใ
G

ดนตรี : /  


ดนตรี : / C Em / Am F G / C Bb / F Ab / C Bb / F Ab G / C / C / C /

เจ้าของผลงานเพลง ของ โนโลโก้

ฟังเพลงใหม่ อย่าต่อรองหัวใจ