เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อินเซน (Insane) – โนโลโก้ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อินเซน (Insane)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อินเซน (Insane) – โนโลโก้

ดนตรี : / F#m

ดนตรี : /

D
ทำไม่เหมือนใคร มีความคิดชอบ
C#
กลไม่คล้ายกับคนอื่น
F#m
ทั่วไป

จะ
D
ทำให้ยุ่งทำไม ไม่คิดจะรักส
C#
บายทำทำให้เหมือนคนอื่นเขา


ถึงใครว่า
F#m
บ้า หรือว่าเราโ
A
ง่ไม่ยอมฉลาดคิ
E
ด วิกลจริ
B
ตเหมือนคนประสาท

F#m
รู้ ว่ามันก็ย
A
ากเข้าใจทุกอย่าง
E
ฉันก็ยังไม่สนไม่แ
B
คร์ฉันแค่คิด
F#m
ต่าง


ดนตรี : / F#m

ดนตรี : /

D
างที่ง่ายดาย ไม่เคยจะคิดจะเ
C#
ดินให้คล้ายกับคนอื่
F#m
นทั่วไป

D
างมันยากจะตาย ไม่รู้ต้องพบอะไ
C#
รให้วุ่นให้วายกว่าใครเขา


ถึงใครว่า
F#m
บ้า หรือว่าเราโ
A
ง่ไม่ยอมฉลาดคิ
E
ด วิกลจริ
B
ตเหมือนคนประสาท

F#m
รู้ ว่ามันก็ย
A
ากเข้าใจทุกอย่าง
E
ฉันก็ยังไม่สน ก็ยังไม่แ
B
คร์ฉันแค่คิดต่าง
F#m
 


ดนตรี : / F#m / ( 12 ครั้ง )


ถึงใครจะว่าเรา
F#m
บ้า หรือว่าเราโ
A
ง่ไม่ยอมฉลาดคิ
E
ด วิกลจริ
B
ตเหมือนคนประสาท

F#m
รู้ ว่ามันก็ย
A
ากเข้าใจทุกอย่าง และ
E
ฉันก็ยังไม่สนไม่แ
B
คร์

ฉันแค่ แค่เชื่อว่า
F#m
โลก ยังหมุนอยู่ไ
A
ด้เพราะคนประสาท คิ
E
ดวิกล
B
จริตหรือคิดต่าง

F#m
รู้ ว่ามันก็ย
A
ากเข้าใจทุกอย่าง
E
ฉันก็ยังไม่สนไม่แ
B
คร์ ฉันแค่คิด
F#m
ต่าง

รวมผลงานเพลง โดย โนโลโก้

ฟังเพลง อินเซน (Insane)