คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เทน้ำบนพื้นทราย – โบ สุนิตา ลีติกุล เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เทน้ำบนพื้นทราย

เทน้ำบนพื้นทราย – โบ สุนิตา ลีติกุล

อยู่ กับเธอ
เพราะฉันเอาใจไปฝาก กับเธอ
ฉันถึง ยอมทำทุกอย่าง
ให้เธอ
และฉันก็เต็มใจ

ทำ เพื่อเธอ
ให้เธอ ตาม ต้องการ
ทำ อยู่นาน
เผื่อเธอคงจะเห็น ใจ
ทำ ให้เธอ ไม่เคย ทำ ให้ใคร
มี เท่าไร ก็ลงไปเท่านั้น
แต่ไม่มี ความ หมายอะไรเลย
เมื่อเธอไม่เคย
มอง เห็นและดูแล กัน
จากที่เท ใจ รักเธอมานาน
ไม่ต่างกับการ
เท น้ำลงบนกอง ทราย

อยู่ ต่อไป
ก็เหมือนไม่มีประโยชน์ อะไร
ถ้าฉัน ทำเธอลำบาก ใจ
ฉันพร้อมจะไปเอง

ทำ เพื่อเธอ
ให้เธอ ตาม ต้องการ
ทำ อยู่นาน
เผื่อเธอคงจะเห็น ใจ
ทำ ให้เธอ ไม่เคย ทำ ให้ใคร
มี เท่าไร ก็ลงไปเท่านั้น
แต่ไม่มี ความ หมายอะไรเลย
เมื่อเธอไม่เคย
มอง เห็นและดูแล กัน
จากที่เท ใจ รักเธอมานาน
ไม่ต่างกับการ
เท น้ำลงบนกอง ทราย

ทำ เพื่อเธอ
ให้เธอ ตาม ต้องการ
ทำ อยู่นาน
เผื่อเธอคงจะเห็น ใจ
ทำ ให้เธอ ไม่เคย ทำ ให้ใคร
มี เท่าไร ก็ลงไปเท่านั้น
แต่ไม่มี ความ หมายอะไรเลย
เมื่อเธอไม่เคย
มอง เห็นและดูแล กัน
จากที่เท ใจ รักเธอมานาน
ไม่ต่างกับการ
เท น้ำลงบนกอง ทราย
ฮ๊าฮา ฮ๊าฮาฮ่า
ฮ๊าฮา ฮ๊าฮา
ฮ๊าฮาฮ่าฮ่า

ไม่ต่างกับการ
เท น้ำลงบนกอง ทราย

รวมผลงานเพลง โดย โบ สุนิตา ลีติกุล

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ เทน้ำบนพื้นทราย