คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เปลี่ยน – โปงลางสะออน เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปลี่ยน

เปลี่ยน – โปงลางสะออน

…เปลี่ยนตัวข้อย ให้เจ้าพอใจ
เปลี่ยนไปทุกๆ อย่าง
เบิดแล้ว เพื่อให้เจ้าพอใจ
เป็นอีหยังยิ่งเฮ็ดซำใด๋
เบิ่งๆ แล้วมันยังไกล
ไกลคักแน จากความฮักของเจ้า
ถามแหน่สักคำ
เจ้าอยากได้ตัวข้อยแบบใด๋
ร่างทรงผู้ใด
เขาแม่นบ่ที่เจ้าฮัก
แล้ว สิให้ข้อยเฮ็ดจังใด๋
เจ้าก็ฮู้มันบ่มีทาง
ที่สิเปลี่ยน เปลี่ยนคือเขาอีหลี
เจ้า เอาจังซี่ได้บ่
ข้อยสิเปลี่ยนให้ถึงที่สุด
ให้มากที่สุด
แล้วเจ้าซ่อยฮักข้อยซำนั้นได้บ่
..ดนตรี….
…เจ้าสัญญากับข้อยได้บ่
ว่าถ้าข้อยนั้นเปลี่ยน
เปลี่ยนตัวข้อย
เปลี่ยนให้คือโตเขา
โตเจ้าสิ บ่หายไปไส
ให้เจ้าซ่อยมาฮักกัน
สิได้บ่ ข้อยขอเจ้าซำนี้
ถามแหน่สักคำ
เจ้าอยากได้ตัวข้อยแบบใด๋
ร่างทรงผู้ใด
เขาแม่นบ่ที่เจ้าฮัก
แล้ว สิให้ข้อยเฮ็ดจังใด๋
เจ้าก็ฮู้มันบ่มีทาง
ที่สิเปลี่ยน เปลี่ยนคือเขาอีหลี
เจ้า เอาจังซี่ได้บ่
ข้อยสิเปลี่ยนให้ถึงที่สุด
ให้มากที่สุด
แล้วเจ้าซ่อยฮักข้อยซำนั้นได้บ่
..ดนตรี….
…แล้ว สิให้ข้อยเฮ็ดจังใด๋
เจ้าก็ฮู้มันบ่มีทาง
ที่สิเปลี่ยน เปลี่ยนคือเขาอีหลี
เจ้า เอาจังซี่ได้บ่
ข้อยสิเปลี่ยนให้ถึงที่สุด
ให้มากที่สุด
แล้วเจ้าซ่อยฮักข้อยซำนั้นได้บ่.

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง โปงลางสะออน

ฟังเพลงออนไลน์ เปลี่ยน