คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด – โปเตโต้ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด – โปเตโต้

ดนตรี : / E D7 / Asus2 B / E D7 / Asus2 / ( 2 ครั้ง )


E
ไม่ว่า
D7
ชีวิตเธอเป็
Asus2
นเช่นไร  
B
 เธอจะ
E
มีฉัน  
D7
 เข้าใ
Asus2
จเธอเสมอ

E
บนถ
D7
นนหนทาง
Asus2
ที่แสนไก
B
ล อย่าไปไ
E
หวหวั่น 
D7
ฉันอยู่ตรง
Asus2
นี้ไม่ไกล


Asus2
แม้
B
ล้มพลั้งพลาดอะไรยังไง แต่
Asus2
ฉัน  ก็พร้
B
อมจะยอมอภัย


** 
E
อุปสรรคก่อให้
B
รักบังเกิด จ
Asus2
งมั่นใจเถิด ฉันเ
B
องจะไม่ไปไหน

E
สิ่งต่างต่างให้มันแ
B
ล้วไปเถิด ให้
Asus2
รักบังเกิด ท่ามกล
B
างเรื่องราวที่วุ่นวาย


ดนตรี : / E D7 / Asus2 B / E D7 / Asus2 /


E
อย่าไป
D7
ฟังเสียงคนอี
Asus2
กร้อยพัน  
B
เธอแค่ฟั
E
งฉัน
D7
    ที่ฟั
Asus2
งเธอเสมอ

E
บนถ
D7
นนหนทาง
Asus2
ที่แสนไก
B
ล อย่าไปไ
E
หวหวั่น ฉั
D7
นอยู่ตรง
Asus2
นี้ไม่ไกล


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D7 G / Asus2 E /


D7
ทุกข์ด้
G
วยกันก้าวผ่านปั
Asus2
ญหาที่มากมาย
D7
  พรุ่ง
G
นี้   จ
Asus2
ะดี จะร้า
E
ย   
D7
ขอแค่เพี
G
ยงเรา เ
Asus2
ข้าใจ


ดนตรี : / D7 G / Asus2 E / D7 G / Asus2 B /

ดนตรี : / E D7 / Asus2 B / E D7 / Asus2 / Asus2 / Asus2 /


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / E D7 / Asus2 /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง โปเตโต้

มิวสิควีดีโอ เพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด