คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฮู้ฮู – โปเตโต้ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮู้ฮู

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฮู้ฮู – โปเตโต้

ดนตรี : / Gmaj7 / F#m7 / Bm7 / D / ( 6 ครั้ง )


Gmaj7
ฟ้า   ไร้
F#m7
ดวงดาว
Bm7
ความมืดเท
D
าบางที
Gmaj7
ก็ทำให้เห็น
F#m7
ค่าของค
Bm7
วามสว่าง

ดั่งด
Gmaj7
อกไม้  งด
F#m7
งาม ถูกลม
Bm7
พัดปลิวไ
D
ป กลายเป็นละอองล่อ
Gmaj7
งลอยไป แ
F#m7
ต่ขึ้นใหม่ใน
Bm7
ยามเช้า
B
 


อย่าไ
Gmaj7
ปคิด วุ่นว
F#m7
าย ปล่อยมัน
Bm7
ไป เรื่องข
D
องวันวาน

Gmaj7
ฏิทิน ยังเ
F#m7
ตือนให้จำ บางวันจ
Bm7
ะมืดมน บางวันจะสด
B
ใส


** 
G
แสงสว่าง
D
ห็นปลายทางแค่ริบหรี่

G
แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง ก็พร้
D
อมจะเข้าไปหา ( พร้อมจะเข้าไปหา )

G
แสงสว่าง ถึงแม้จะเจือจาง จะ
D
ขอเดินผ่านความมืดนั้น

เพื่อ
C
พบแสงดวงตะวัน จะร
A
อรับวันที่มันเปลี่ยนผันเป็นวันที่ฟ้าส
D
ว่าง


ดนตรี : / Gmaj7 / F#m7 / Bm7 / D / ( 2 ครั้ง )


Gmaj7
ฟ้า  เริ่ม
F#m7
เป็นใจ 
Bm7
ความมืดเ
D
บาบางไปแสง
Gmaj7
ส่องประกาย
F#m7
ยิ้มรับคว
Bm7
ามสว่าง

ดั่งด
Gmaj7
อกไม้  งด
F#m7
งาม ถูกลม
Bm7
พัดปลิวไ
D
ป กลายเป็นละอองล่อ
Gmaj7
งลอยไป แ
F#m7
ต่ขึ้นใหม่ใน
Bm7
ยามเช้า
B
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Gmaj7 / F#m7 / Bm7 / D / Gmaj7 / F#m7 / Bm7 / B / Gmaj7 /


( ซ้ำ * , ** )

ศิลปิน โดย โปเตโต้

ฟังเพลงใหม่ ฮู้ฮู