คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เข้าทาง – โปเตโต้ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้าทาง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เข้าทาง – โปเตโต้

 
เธอพร่ำ
F
บอก สิ่งที่ฉันเป็นเธอรั
C
บไม่ไหว ให้ฉันเข้าใจว่า

 
ให้
F
ห่างไว้ ให้เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้
C
เธอรัก


Am
 
G
หมดทั้งหัวใจ ใน
F
ที่สุดแล้ว ก็
Em
หักล้าง ทำเ
Dm
พื่ออะไร ทำไ
G
ปเท่าไหน


** 
 
เข้า
C
ทางเธอเลยใช่ไหม ผลัก
Am
ฉันให้ไกลออกไ
G
ปเผื่อใจเธอมีใคร
F
ใหม่

 
เผื่อมี
Em
คนใหม่ ก็คงแค่นั้
Dm
น ที่เธอต้องกา
G

 
ถ้า
C
รู้ว่าเป็นอย่างนี้ จะไม่เ
Am
สียเวลาเปลี่ยนแ
G
ปลงอะไรคงไม่ต้
F
องเหนื่อย

 
คงมีใ
Em
ครใหม่ ยังดีกว่าไ
Dm
หม เปลี่ยนใจให้ใ
G
ครที่เขาต้องการ


ดนตรี : / F / C /


 
ว่า
F
มาเถอะ อย่ากลัวว่าฉันรับไ
C
ม่ไหว ก็ฉันเข้าใจว่า

 
แค่
F
คอยคิด ขอให้เปลี่ยนตัวเอง มันก็
C
แค่นั้น


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F / G / Am / Am / F / Dm / G / G /

ดนตรี : / F / F / C / C / F / F / C / C /


Am
  ที่ฉันทำไป 
G
หมดทั้งหัวใจ ใน
F
ที่สุดแล้ว
G
 


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / F / C /

ศิลปิน โดย โปเตโต้

ฟังเพลง เข้าทาง