คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เชียร์ (Cheer) – โมเดิร์น ด็อก เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชียร์ (Cheer)

เชียร์ (Cheer) – โมเดิร์น ด็อก

แดดร้อน เราก็ไม่บ่น ตากฝน พร้อมผจญทุกอย่าง
(ฝ่าฟันเข้าไป อดทนกันเอาไว้)
วันนี้เราจะก้าวไป วันนี้พร้อมทั้งกายและใจ
(ฝ่าฟันเข้าไป เหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน)

เหม่อ มองขอบฟ้าที่กว้างใหญ่
โบย บินไปตามความฝันกันต่อไป

(โว้ว โอ โอ) เพราะว่าเราจะร่วมแรงร่วมใจ (โว โอ้ โอ)
มองทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กว้างไกล
(โว้ว โอ โอ) เพราะว่าเราจะทุ่มเทหัวใจ (โว โอ้ โอ)
วันนี้เองที่เรา จะเริ่มกันใหม่

ข้ามฟ้าท้องทะเลไกล ผ่านพ้นพร้อมเริ่มต้นวันใหม่
(ฝ่าฟันเข้าไป อดทนกันเอาไว้)
ความรักพาเราเดินไป รอยยิ้มนั้นคือกำลังใจ
(ฝ่าฟันเข้าไป เหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน)

เหม่อ มองขอบฟ้าที่กว้างใหญ่
โบย บินไปตามความฝันกันต่อไป

(โว้ว โอ โอ) เพราะว่าเราจะร่วมแรงร่วมใจ (โว โอ้ โอ)
มองทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กว้างไกล
(โว้ว โอ โอ) เพราะว่าเราจะทุ่มเทหัวใจ (โว โอ้ โอ)
วันนี้เองที่เรา จะเริ่มกันใหม่

โว โอ้ โอ โว โอ้ โอ
โว โอ้ โอ โว โอ้ โอ

(โว้ว โอ โอ) เพราะว่าเราจะร่วมแรงร่วมใจ (โว โอ้ โอ)
มองทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กว้างไกล
(โว้ โอ) เพราะว่าเราจะทุ่มเทหัวใจ (โว โอ้ โอ)
วันนี้เอง ที่เรา จะถึงเส้นชัย

ศิลปิน นักร้อง โมเดิร์น ด็อก

ฟังเพลง สบายๆ เชียร์ (Cheer)