เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อาย – โมเม เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาย

อาย – โมเม

เธอทำอะไร ทำอะไร
ทำอะไร ของเธอ
เธอทำอะไร ทำอะไร
ทำอะไร ชอบกล
เธอทำอะไร ทำอะไร
ทำอะไร ล้นลน
เธอทำอะไร
ทำอะไร ทำอะไร.
เธอเป็นอะไร เป็นอะไร
เป็นอะไร ของเธอ
เธอเป็นอะไร เป็นอะไร
เป็นอะไร ชอบกล
เธอเป็นอะไร เป็นอะไร
เป็นอะไร ล้นลน
เธอเป็นอะไร
เป็นอะไร เป็นอะไร.
เธอเอาแต่มอง
เอาแต่มอง
มีอะไร ข้องใจ
จะเอาอะไร เอาอะไร
ก็ไม่ยอม พูดจา
เธอเล่นไม่หือ เล่นไม่อือ
เอาแต่มอง จ้องตา
ทำอย่างนี้ไม่เอา ไม่เอานะ.
.ก็ฉันอาย
อายอายอายอาย
เล่นกันอย่างนี้
ฉันทำตัว ไม่ถูก
ก็ฉันอาย
อายอายอายอาย
เล่นกันอย่างนี้
ให้ทำตัว ยังไง
ชอบ ไม่ชอบไม่รู้
รู้แต่อาย
ซึ้ง ไม่ซึ้งไม่รู้
รู้แต่อาย
รัก ไม่รักไม่รู้
รู้แต่อ๊าย อาย
แทบจะละลาย
จะทำอะไร ทำอะไร
เธอก็ทำ สักที
จะทำอะไร ทำอะไร
เธอก็ทำ ให้ดี
อย่าเอาแต่มอง
เอาแต่มอง
เอาแต่มอง ทั้งปี
จะรออะไร
รออะไร รออะไร
จะเป็นอะไร เป็นอะไร
เธอก็เป็น เสียที
จะเป็นอะไร เป็นอะไร
เธอก็เป็น ให้ดี
จะพูดว่ารัก พูดว่ารัก
เธอก็พูด สักที
เธอเป็นอะไร
เป็นอะไร เป็นอะไร
เธอเอาแต่มอง
เอาแต่มอง
มีอะไร ข้องใจ
จะเอาอะไร เอาอะไร
ก็ไม่ยอม พูดจา
เธอเล่นไม่หือ เล่นไม่อือ
เอาแต่มอง จ้องตา
ทำอย่างนี้ไม่เอา ไม่เอานะ.
.ก็ฉันอาย
อายอายอายอาย
เล่นกันอย่างนี้
ฉันทำตัว ไม่ถูก
ก็ฉันอาย
อายอายอายอาย
เล่นกันอย่างนี้
ให้ทำตัว ยังไง
ชอบ ไม่ชอบไม่รู้
รู้แต่อาย
ซึ้ง ไม่ซึ้งไม่รู้
รู้แต่อาย
รัก ไม่รักไม่รู้
รู้แต่อ๊าย อาย
แทบจะละลาย
เธอเอาแต่มอง
เอาแต่มอง
มีอะไร ข้องใจ
จะเอาอะไร เอาอะไร
ก็ไม่ยอม พูดจา
เธอเล่นไม่หือ เล่นไม่อือ
เอาแต่มอง จ้องตา
ทำอย่างนี้ไม่เอา ไม่เอานะ.
.ก็ฉันอาย
อายอายอายอาย
เล่นกันอย่างนี้
ฉันทำตัว ไม่ถูก
ก็ฉันอาย
อายอายอายอาย
เล่นกันอย่างนี้
ให้ทำตัว ยังไง
ชอบ ไม่ชอบไม่รู้
รู้แต่อาย
ซึ้ง ไม่ซึ้งไม่รู้
รู้แต่อาย
รัก ไม่รักไม่รู้
รู้แต่อ๊าย อาย
แทบจะละลาย

ผลงานเพลง โดย โมเม

ฟังเพลงใหม่ อาย