คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อย่าเห็นแก่ตัว – โลโซ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเห็นแก่ตัว

อย่าเห็นแก่ตัว – โลโซ

เงินทองได้มา
รักษา อย่างดี
ชื่อเสียงที่มี
หอม กรุ่นกาย
หากแต่เราตาย
หา ได้ไป เพื่อนเอย.
กฎแห่งกรรมมีจำไว้มั่น
อยู่ไป วันๆ หรือดี
เกิดมาเป็นคน
รักษา ศักดิ์ศรี
ความดีจงทำ.
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
มัว เมา เหล้า ยา
เสีย เวลา เสีย คน.
รักษาความดี
ที่พอ มีเถิด
ทำเลวไม่เกิด ศรัทธา
แสงธรรมนำทาง
ส่อง สว่างตา
พาเราก้าวไป.
.กฎแห่งกรรมมีจำไว้มั่น
อยู่ไป วันๆ หรือดี
เกิดมาเป็นคน
รักษา ศักดิ์ศรี
ความดีจงทำ
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
มัว เมา เหล้า ยา
เสีย เวลา เสีย คน.
อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
มัว เมา เหล้า ยา
เสีย เวลา เสีย คน.
….รักษาความดี
ที่พอ มีเถิด
ทำเลวไม่เกิด ศรัทธา
แสงธรรมนำทาง
ส่อง สว่างตา
พาเราก้าวไป.
.กฎแห่งกรรมมีจำไว้มั่น
อยู่ไป วันๆ หรือ ดี
เกิดมาเป็นคน
รักษา ศักดิ์ศรี
ความดีจงทำ.
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
.อย่า อย่าเห็น แก่ตัว
มัว เมา เหล้า ยา
เสีย เวลา เสีย คน
ฉันเดินทางกลับไป.
พร้อมดวงใจเข้มแข็ง.
ฉันยังมีเรี่ยวแรง.
เลือดสีแดงพุ่งพล่าน.
ฉันเดินทางกลับบ้าน.
หนีคนเดินงุ่นง่าน.
หน้าไม่เคยเบิกบาน.
ทำแต่งานร่ำไป.
เขาบอกสมัยนี้ สมัยเงิน.
คนจนคือส่วนเกิน ของสังคม.
เขามีคนข้างหลัง.
คนที่นั่ง รอคอย.
เขามีลูก ตัวน้อย.
ที่รอคอย ขนม.
ไม่มีบ้านใหญ่โต.
นามสกุล อดโซ.
เขาไม่ชอบ คุยโว.
เพราะเขา ทำแต่งาน.
เขาบอกสมัยนี้ สมัยเงิน.
คนจนคือส่วนเกิน ของสังคม
ถึงจะเป็น อย่างไร
หัวใจยัง แน่วแน่
ถึงใครจะ ค่อนแคะ
ฉันยังเดิน ต่อไป
นั่งกินข้าวกับพ่อ
เสียงหัวร่อจากแม่
รักเราจริง แน่แท้
แค่นี้ ก็ สุข ใจ
ฉันเบื่อ สมัยนี้ สมัยเงิน
คนจนไม่ใช่ส่วนเกิน
ของ สัง คม
ฉันเบื่อสมัยนี้ สมัยเงิน
คนจน ไม่ใช่ส่วนเกิน
ของ สัง คม
ของ สัง คม
ของ สัง คม

ศิลปิน โดย โลโซ

ฟังเพลง อย่าเห็นแก่ตัว