คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อะไรก็ยอม – โลโซ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อะไรก็ยอม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อะไรก็ยอม – โลโซ

ดนตรี : / A / c#m / Bm / E / ( 2 ครั้ง )


 
อย่าโกหก
A
ฉัน อย่าทำอย่า
C#m
งนั้น หลอกลวง
Bm
กัน เธอนั้นจะได้อะ
E
ไร

 
เมื่อเธอมี
A
เขา อยู่เต็ม
C#m
หัวใจ อย่าทำ
Bm
ร้ายโดยการที่เธอทำเป็นว่า
E
รักกัน


 
สิ่งที่เ
D
ธอทำมันรุนแรง แกล้ง
C#m
รักให้ใจฉันเจ็บ เก็บมา
D
นานอยู่ในหัวใจ ฉั
C#m
นรู้ถึงเธอจะปิด

 
ที่ยอมให้เ
D
ธอหลอกกันเรื่อยมา เพราะ
C#m
ฉันทำใจไม่ได้ ที่จะ
D
ยอมให้เธอจากไป เป็นของเ
E
ขาจริงจริง


** 
 
ฉันเพียงต้อง
A
การ ใ
C#m
ห้เธอ อยู่กับ
Bm
ฉันตรงนี้นาน
E
นาน

 
ฉันเพียงต้อง
A
การ ให้เ
C#m
ธอ อยู่กับ
Bm
ฉันตรงนี้เรื่อยไ
E

 
ที่ฉัน
D
ยอม ทุกสิ่ง เรื่อง
C#m
จริงไม่เค
F#m
ยยอมใคร

 
ก็เพราะ
Bm
รักเธอทั้งหัวใ
E
จ อะไรก็
A
ยอมเธอ
E
 


 
ไม่ดีหรอกห
A
นา ที่ทำอย่
C#m
างนี้ ฉันรู้
Bm
ดี แต่รักจึงต้องจำ
E
ทน

 
ให้เธอมี
A
เขา คนนั้น
C#m
ทั้งคน ที่
Bm
อดทน เพราะรักตัวเธอนั้
E
นมากมาย


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A / C#m / Bm / E / A / C#m / Bm E / A E /


( ซ้ำ ** )


 
ฉันเพียงต้อง
A
การ ใ
C#m
ห้เธอ อยู่กับ
Bm
ฉันตรงนี้นาน
E
นาน

 
ฉันเพียงต้อง
A
การ ให้เ
C#m
ธอ อยู่กับ
Bm
ฉันตรงนี้เรื่อยไ
E

 
ที่ฉัน
D
ยอม ทุกสิ่ง ทั้งที่
C#m
จริงไม่เค
F#m
ยยอมใคร

 
ก็เพราะ
Bm
รักเธอทั้งหัวใ
E
จ อะไรก็
A
ยอมเธอ
E
 

 
ก็เพราะ
Bm
รักเธอทั้งหัวใ
E
จ อะไรก็
A
ยอมเธอ

รวมผลงานเพลง ของ โลโซ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อะไรก็ยอม