เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เก็บกระทง – โอ ระยอง เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บกระทง

เก็บกระทง – โอ ระยอง

ดนตรี..2 พฤษจิกายน..2552..
..วันเพ็ญเดือนสิบสอง
พวกเรามองตามตลิ่ง
กระทงทั้งหลายลอยทิ้ง
สกปรกจริงๆใครลอยกระทง
เก็บๆกระทง เก็บๆกระทง
เก็บกระทงทั้งหลาย
เอาเงินไปใช้วันลอยกระทง
ใครๆมาลอยกระทง
เราจะลงเก็บกระทง
เงินในกระทงพาเราสุขใจ
เงินในกระทงพาเราสุขใจ
..พวกเราลงเก็บกระทง
เราจ้องลงไปให้ดี
กระทงเจ้าของเค้าหนี
พวกเราจึงมีเวลาลงไป
ลงไปเก็บกระทง
ลงไปเก็บกระทง
เก็บกระทงมาแล้ว
เอาเงินไปแน่ว
ปล่อยกระทงไป
กระทงถ้าทำด้วยโฟม
กระทงถ้าทำด้วยโฟม
ฉันจะส่งใส่ถังขยะไป
ฉันจะส่งใส่ถังขยะไป…

ศิลปิน ของ โอ ระยอง

ฟังเพลง สบายๆ เก็บกระทง