เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้าชายเจ้าหญิง – ไจแอ้นท์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้าชายเจ้าหญิง

เจ้าชายเจ้าหญิง – ไจแอ้นท์

ดนตรี 8 ห้อง..6…7…
8 คิดถึงครั้งที่เราอ่านเรื่อง
ในนิทาน
ทุกทุกครั้งเราได้ส่งเสียงดัง ดัง
แต่วันนี้นิทานจบลง
เมื่อเราไกลกัน คิดถึง เธอจัง
ฉันไม่รู้จะเจอกับเธออีกเมื่อไร
รู้บ้างไหมว่าใครอยากเห็นหน้าเธอ
อย่าลืมนะนินานเรื่องเดิม
ที่เราคุยกัน อยากเป็นอย่างในนั้น
อยากให้เป็นเหมือนในนิทาน
ที่เธอนั้นเล่าให้ฉันฟัง
มีปีศาจร้าย มีบ้าน มีวัง
มีเธอนั้นเป็นเจ้าหญิง
ฉันเป็นเจ้าชาย
ดนตรี 3 ห้อง..2…
3 ฉันไม่รู้จะเจอกับเธออีกเมื่อไร
รู้บ้างไหมว่าใครอยากเห็นหน้าเธอ
อย่าลืมนะนินานเรื่องเดิม
ที่เราคุยกัน อยากเป็นอย่างในนั้น
อยากให้เป็นเหมือนในนิทาน
ที่เธอนั้น เล่าให้ฉันฟัง
มีปีศาจร้าย มีบ้าน มีวัง
มีเธอนั้นเป็นเจ้าหญิง
ฉันเป็นเจ้าชาย
คราวใดได้อ่านนิทาน
เรื่องที่มีเจ้าหญิง เจ้าชาย
ก็จะมี ภาพเธอเป็นเจ้าหญิง
โว้..โฮ..
ดนตรี 7 ห้อง..6…
7… อยากให้เป็นเหมือนในนิทาน
ที่เธอนั้น เล่าให้ฉันฟัง
มีปีศาจร้าย มีบ้าน มีวัง
มีเธอนั้นเป็นเจ้าหญิง
ฉันเป็นเจ้าชาย
อยากให้เป็นเหมือนในนิทาน
ที่เธอนั้นเล่าให้ฉันฟัง
มีปีศาจร้าย มีบ้าน มีวัง
มีเธอนั้น เป็นเจ้าหญิง
ฉันเป็นเจ้าชาย

ผลงานเพลง โดย ไจแอ้นท์

ฟังเพลง mp3 เจ้าชายเจ้าหญิง