เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อ๊ะอ๊ะหล่อ – ไพจิตร อักษรณรงค์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ๊ะอ๊ะหล่อ

อ๊ะอ๊ะหล่อ – ไพจิตร อักษรณรงค์

เพลง…อ๊ะอ๊ะหล่อ…
อ๊ะ อ๊ะ หล่อ
อ๊ะ อ๊ะ หล่อ
INTRO…………
อ๊ะ อ๊ะ
หล่อก็ไม่เถียงว่าเธอหล่อ
อ๊ะ อ๊ะ
แต่ก็ไม่ขอ ให้เกรดเอ
ใส่แว่นตา
ทำให้หน้าเธอเก๋
ลองถอดแว่นตา
ซิจะเท่ห์ไหมเท่ห์
เธออาจตาเหล่
หรือเป็น ตาแดง
อ๊ะ อ๊ะ
เท่ห์ก็พอรู้ว่าพอได้
อ๊ะ อ๊ะ
แต่ไม่ได้หมาย
ความว่าแรง
เท่ห์พอใช้
เพราะเธอใส่เสื้อแพง
เธออาจขี้ยา
นะอีตอนไม่แต่ง
ถ้าอยากชี้แจง
พูดมาก็ว่าไง
ถ้าถอดเสื้อ
แล้วจะเป็นไงหนอ
จะหล่อเหมือนใส่เสื้อไหม
ถ้าถอดแว่นแล้วเป็นยังไง
จะมีไฝ มีปานไหมเอย
ถ้าถอดเสื้อ
แล้วจะเป็นไงหนอ
จะหล่อเหมือนใส่เสื้อไหม
ถ้าถอดแว่นแล้วเป็นยังไง
จะมีไฝ มีปานไหมเอย
อ๊ะ อ๊ะ หล่อ
อ๊ะ อ๊ะ หล่อ
อ๊ะ อ๊ะ
หล่อก็ไม่เถียงว่าเธอหล่อ
อ๊ะ อ๊ะ
แต่ก็ไม่ขอ ให้เกรดเอ
ใส่แว่นตา
ทำให้หน้าเธอเก๋
ลองถอดแว่นตา
ซิจะเท่ห์ไหมเท่ห์
เธออาจตาเหล่
หรือเป็น ตาแดง
อ๊ะ อ๊ะ
เท่ห์ก็พอรู้ว่าพอได้
อ๊ะ อ๊ะ
แต่ไม่ได้หมาย
ความว่าแรง
เท่ห์พอใช้
เพราะเธอใส่เสื้อแพง
เธออาจขี้ยา
นะอีตอนไม่แต่ง
ถ้าอยากชี้แจง
พูดมาก็ว่าไง
ถ้าถอดเสื้อ
แล้วจะเป็นไงหนอ
จะหล่อเหมือนใส่เสื้อไหม
ถ้าถอดแว่นแล้วเป็นยังไง
จะมีไฝ มีปานไหมเอย
ถ้าถอดเสื้อ
แล้วจะเป็นไงหนอ
จะหล่อเหมือนใส่เสื้อไหม
ถ้าถอดแว่นแล้วเป็นยังไง
จะมีไฝ มีปานไหมเอย
อ๊ะ อ๊ะ หล่อ
อ๊ะ อ๊ะ หล่อ
อ๊ะ อ๊ะ หล่อ

ผลงานเพลง โดย ไพจิตร อักษรณรงค์

ฟังเพลง สบายๆ อ๊ะอ๊ะหล่อ