เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เติมน้ำมัน – ไมโคร เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เติมน้ำมัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เติมน้ำมัน – ไมโคร

ดนตรี : / Cm / Bb / Ab / Bb / ( 2 ครั้ง )


Cm
รู้ไหมเวลาเ
Ab
ธอไม่อยู่ 
Bb
ฉันนี้เจ็บลึก
Cm
ลึกในใจ

 
ทุกครั้งพอมันกัง
Ab
วลเมื่อไหร่
Bb
 คล้ายคล้ายจะเริ่ม
Cm
แพ้ใจตน 


Eb
แต่ก่อนนั้นมันก็เ
Bb
คยดี
Ab
 แต่เดี่ยวนี้มันกลับ
Eb
จำฝืนทน ตั้งแต่นั้นโลกก็
Bb
สับสน 
F
ใจมันรนร้อนสิ้น
Eb
ดี


** 
Eb
หาก
F
วัน  
Gm
นี้ ได้รักเติมอีก
F
ทีคงเริ่ม
Cm
มีกำลังเคลื่
D
อนไ
Eb
หว

 
หาก
F
เติม 
Gm
รักครั้งนั้นให้กับใ
F
จฉันไว้ 
Ebmaj7
ฉันนี้คงไม่ต
F
าย 


Cm
รู้ไหมพอกำลัง
Ab
ใจฉันหมด
Bb
 เหมือนรถถูกทิ้งไ
Cm
ว้นานนาน

 
และแม้ใครลองมาเ
Ab
ติมน้ำมัน
Bb
 รถนั้นอาจเริ่ม
Cm
แล่นไปไกล


Eb
และตัวฉันมันก็
Bb
พอกัน
Ab
 จากวันนั้นมันต้อง
Eb
การน้ำใจ ต่อชีวิตให้มัน
Bb
อยู่ไหว
F
 กำลังใจฉันไ
Eb
ม่มี


( ซ้ำ ** )


Bb
ก็ขอเพียงกลับ
Eb
มาคืนมา
D
ดัง  
Cm
เดิม แค่มาเ
Ab
ติมน้ำใจให้
Bb
หน่อย ให้กับใ
Ab
จที่มันเลื่อนล
G
อย


ดนตรี : / Cm / Ab / Bb / Cm / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , ** )


Eb
ฉันนี้คงไม่
F
ตาย 
Eb
ฉันนี้คงไม่
F
ตาย


ดนตรี : / Cm / Bb / Ab / Bb /

ผลงานเพลง นักร้อง ไมโคร

ฟังเพลง ออนไลน์ เติมน้ำมัน