เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เติ่งไต้เจอะหนี่ [Waiting for you] – ไวท์ เพลงฮิต

คอร์ดกีตาร์ เพลง เติ่งไต้เจอะหนี่ [Waiting for you]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เติ่งไต้เจอะหนี่ [Waiting for you]

เติ่งไต้เจอะหนี่ [Waiting for you] – ไวท์

ดนตรี..4..Bars
2…3…4
หนี่ คั่น เจี้ยน หว่อ มา
หว่อ ว่าง เจอะ หนี่ เตอะ
เชอ หยิ่ง
นี เข่อ คั่น เต้า หว่อ
เซิน ฉิง อ้าย เจอะ หนี่
หว่อ ซิน จง ฮูน ฮว่าน
หว่อ จุ้ย เถิง ซี เตอะ
หมิง จึ
หนี่ ทิง เต้า
หว่อ ซิน เตอะ ฮู ฮว่าน มา
หว่อ ย่ง ซิน ตี
ซู่ ซั่ว หว่อ อ้าย หนี่
ชิง ซี ตี ซัว หว่อ อ้าย หนี่
หลิง ทิง หนี่ น่า
หวู เซิง เตอะ เช่อ หยิ่ง
ก่าน โซว หนี่
เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่
หว่อ ย่ง ซิน
คั่น นี ฮว่าน หนี่
เติ่ง เจอะ หนี่
เตอะ เซิน หยิ่ง เซี่ยง
หวอ โจ่ว ไหล
ชี ไต้ เจอะ
โย่ว อี้ เทียน หนี่
ฮุ้ย คั่น เต้า หว่อ
หว่อ ยง ซิน คั่น หนี่
หว่อ อ้าย หนี่
หนี่ ทิง เจี้ยน หว่อ มา
คั่น เจี้ยน หว่อ
เตอะ ฉุน ไจ้ มา
หนี่ เข่อ จือ เต้า หว่อ
เซิน ฉิง เติ๋ง หนี่ อ้าย
หว่อ ซิน จง เข่อ ว่าง
จวน จู้ เซิน ฉิง เตอะ
ซวง เหยี่ยน
เวิน หนวน หว่อ
จี้ มั่ว ปิง เหลิ่ง ซิน ฉิง
หว่อ ย่ง ซิน ตี
ซู่ ซั่ว หว่อ อ้าย หนี่
ชิง ซี ตี ซัว หว่อ อ้าย หนี่
หลิง ทิง หนี่ น่า
หวู เซิง เตอะ เช่อ หยิ่ง
ก่าน โซว หนี่
เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่
หว่อ ย่ง ซิน
คั่น นี ฮว่าน หนี่
เติ่ง เจอะ หนี่
เตอะ เซิน หยิ่ง เซี่ยง
หวอ โจ่ว ไหล
ชี ไต้ เจอะ
โย่ว อี้ เทียน หนี่
ฮุ้ย คั่น เต้า หว่อ
หว่อ ยง ซิน คั่น หนี่
หว่อ อ้าย หนี่

ดนตรี..4..Bars
2…3…4
หว่อ ย่ง ซิน
คั่น นี ฮว่าน หนี่
เติ่ง เจอะ หนี่
เตอะ เซิน หยิ่ง เซี่ยง
หวอ โจ่ว ไหล
ชี ไต้ เจอะ
โย่ว อี้ เทียน หนี่
ฮุ้ย คั่น เต้า หว่อ
หว่อ ยง ซิน คั่น หนี่
หว่อ อ้าย หนี่
หว่อ ยง ซิน คั่น หนี่
หว่อ อ้าย หนี่

ผลงานเพลง นักร้อง ไวท์

ฟังเพลงสด เติ่งไต้เจอะหนี่ [Waiting for you]