เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อยู่ๆ ก็เหงา – ไอน้ำ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อยู่ๆ ก็เหงา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อยู่ๆ ก็เหงา – ไอน้ำ

ดนตรี : / G Em / Am D / ( 2 ครั้ง )


G
อนหาย
Em
ใจเบาเบา
Am
อยู่ในเงาของเมื
D
องใหญ่ เสี
G
ยงของ
Em
ความเป็นไป กลิ่น
Am
ไอแห่งความร้อนร
D

C#
มีตึก
C
สูงมีแ
D
สงไฟ มองทางไ
Bm
หนมีแต่ผู้ค
E
น  
Am
วิ่งวนวน เหมือนลืมว่าคนแต่ละ
C
คนต้องพั
D
กหายใ
G
จ  
G7
 


อยู่อยู่ก็เ
C
หงา
D
  ก็
Bm
คิดถึงเธอขึ้น
Em
มา   เ
Am
หมือนหัวใจมันอ่อ
D
นล้า เหนื่อย
G
จนทนไม่ไ
G7
หว

ไม่ต้องก
C
ารแข่งขั
D
น ฉันต้อง
Bm
การแค่เพียงที่
Em
พักใจ เธอ
Am
คิดถึงฉันไ
Bm
หม ฉัน
C
คิดถึ
D
งเธอ


ดนตรี : / G Em / Am D /


G
ฟ้าสีเ
Em
ทาหม่นหม่น
Am
จิตใจคนก็เ
D
จือจาง
G
ฝันถึง
Em
คนห่างห่าง ที่อ
Am
ยู่ในใจเรื่อย
D
มา

C#
มีตึก
C
บังไม่เห็
D
นดาว คนที่เ
Bm
หงานั่งปาดน้ำ
E
ตา 
Am
นั่งในเงา ที่ทอดลงมามีเว
C
ลาให้พั
D
 
กหายใ
G
จ  
G7
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / G Bm / Em C D / C Cm / Bm Em / C D / Bm Em / Am / G / G /


( ซ้ำ * )


ได้
Am
ยินอยู่ใช่ไ
Bm
หม ฉัน
C
คิดถึ
D
ง เธ
G

ผลงานเพลง นักร้อง ไอน้ำ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อยู่ๆ ก็เหงา