เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้อมกอดที่เคยถูกใช้ – ไฮเปอร์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้อมกอดที่เคยถูกใช้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อ้อมกอดที่เคยถูกใช้ – ไฮเปอร์

ดนตรี : / D / C#m / D / Dm /


A
คนอย่างฉันที่มีอดี
C#m
ต ก็รู้ตัวเองได้
Bm
ดี ว่าไม่
Dm
มีคุณค่าพ
E

A
ใครที่ไหนจะมาเ
C#m
ฝ้ารอ จะรักกันจริงแหละ
Bm
พร้อมอภัย ให้ชีวิต
E
ฉันที่เคยผ่านมา


Bm
อยากจะมีใ
C#m
ครจริงใจแหละย
D
อมรับ คนอย่าง
Bm
ฉันที่มันเคย
D
ผ่านอะไรม
E
ากมาย


** 
อ้อมกอดที่เคยถูก
A
ใช้ เธอจะรังเกียจ
C#m
ไหม เธอรับได้หรือ
Bm
เปล่า หากว่า
Dm
ฉันเคยกอดใ
E
คร

อยากให้ชี
A
วิตกลับไปมีควา
C#m
มหมาย อ้อมแขนที่เคยมี
F#m
ใคร ก็ไม่
Bm
รู้จะมีค่าไ
E
หมในใจของเธอ


ดนตรี : / D / C#m / D / Dm /


A
ฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใ
C#m
หม่ แค่ขอเพียงใครสัก
Bm
คน ที่จริงใ
Dm
จไม่ทิ้งกัน
E
 

A
ในอ้อมแขนที่มัน
C#m
ว่างเปล่า ถูกทิ้งให้มันเหน็บห
Bm
นาวมานาน อยู่กับความห
E
ลังที่ยังปวดใจ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D / C#m / D / Dm /


( ซ้ำ * )


อ้อมกอดที่เคยถูก
A
ใช้ เธอจะรังเกียจ
C#m
ไหม เธอรับได้หรือ
Bm
เปล่า หากว่า
Dm
ฉันเคยกอดใ
E
คร

อยากให้ชี
A
วิตกลับไปมีควา
C#m
มหมาย อ้อมแขนที่เคยมี
F#m
ใคร ก็ไม่
Bm
รู้จะมีค่าไ
E
หม

อยากให้ชี
A
วิตกลับไปมีควา
C#m
มหมาย อ้อมแขนที่เคยมีใ
F#m
คร ก็ไม่
Bm
รู้จะมีค่าไ
E
หมในใจ
F#m
ของเธอ
B
 

ก็ไ
Bm
ม่รู้จะมีค่า
E
ไหมในใ
A
จของเธอ

รวมผลงานเพลง โดย ไฮเปอร์

ฟังเพลงออนไลน์ อ้อมกอดที่เคยถูกใช้