คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เต้นรำ [ช่าช่าช่า] – 3 เพลง รวมเพลง

คอร์ดกีต้า เพลง เต้นรำ [ช่าช่าช่า]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เต้นรำ [ช่าช่าช่า]

เต้นรำ [ช่าช่าช่า] – 3 เพลง

..ดนตรี…
..ฟังแมมโบ ชะชะชะ
เพลงเพลินพา ร่าเริงรมย์
ใคร มีความ ทุกข์ ระทม
ปล่อยอารมณ์ แล้วฟังเพลงซิท่าน
ฮา เฮฮา ชะชะชะ
แมม โบพา จิตเบิกบาน
มา บันเทิง เริงสำราญ
สนุกสนาน ทุกข์คลายใจชื่นฉ่ำ
..อยาก จะฟัง เสียงเพลง
ให้ใจ ครื้นเครง เพลงนำ
บอก ให้ฟัง สักคำ
ตัวฉัน จะทำ ฉันท์ ใด
จง ลืมความ ทุกข์ ตัวเอง
มา ฟังเพลง กล่อมดวงใจ
เพลง จะพา อารมณ์ไป
สู่สุขใจในแมมโบ ชะชะชะ
ลา ละ ลา ลา ลา ละ ลา
ลา ละ ลา ลา ลา ละ ลา
..ดนตรี..
..ฟัง แมมโบ ชะชะชะ
เพลง เพลินพา ร่าเริงรมย์
ใคร มีความ ทุกข์ ระทม
ปล่อยอารมณ์
แล้วฟังเพลงซิท่าน
ฮา เฮฮา ชะชะชะ
แมม โบพา จิตเบิกบาน
มา บันเทิงเริงสำราญ
สนุกสนาน ทุกข์คลาย ใจชื่นฉ่ำ
..อยาก จะฟังเสียงเพลง
ให้ใจ ครื้นเครง เพลงนำ
บอกให้ฟังสักคำ
ตัวฉันจะทำฉันท์ ใด
จง ลืมความ ทุกข์ ตัวเอง
มา ฟังเพลง กล่อมดวงใจ
เพลง จะพา อารมณ์ไป
สู่สุขใจในแมมโบ ชะชะชะ
ลา ละ ลา ลา ลา ละ ลา
ลา ละ ลา ลา ลา ละ ลา
..ดนตรี.เพลงต่อไป
สุขกันเถอะเรา.
…ดนตรี…
..สุขกันเถอะเรา
เศร้าไปทำไม
อย่ามัวอาลัยคิดร้อนใจไปเปล่า
เกิดมาเป็นคน อดทนเถอะเรา
อย่ามัวซมเซาทุกคนเราทนมัน
..โลกคือละคร อย่าอาวรณ์เลย
สุขทุกข์ยังเคย
รับและเป็นเช่นกัน
ปล่อยไปตามบุญ
และกรรมบันดาล
อย่ามัวโศกศัลย์
ยิ้มสู้มันเป็นไร
..เชิญสำราญร่วมเบิกบานดวงใจ
ลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริงรื่น
..สุขกันเถอะดีอย่ามัวรีรอ
อย่าทำหน้างอ
ยิ้มนิดพอใจชื่น
ชืพจะดำรงค์
อยู่ยงคงคืน
ต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ
…ดนตรี…
..สุขกันเถอะเรา
เศร้าไปทำไม
อย่ามัวอาลัยคิดร้อนใจไปเปล่า
เกิดมาเป็นคน.อดทนเถอะเรา
อย่ามัวซมเซาทุกคนเราทนมัน
..โลกคือละคร
อย่าอาวรณ์เลย
สุขทุกข์ยังเคยรับและเป็นเช่นกัน
ปล่อยไปตามบุญ
และกรรมบันดาล
อย่ามัวโศกศัลย์
ยิ้มสู้มันเป็นไร
..เชิญสำราญ.ร่วมเบิกบานดวงใจ
ลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริงรื่น
..สุขกันเถอะดีอย่ามัวรีรอ
อย่าทำหน้างอ
ยิ้มนิดพอใจชื่น
..ชีพจะดำรงค์
อยู่ยงคงคืน
ต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ
..โลกคือละคร
ทุกคนต้องแสดง
ทุกคนทนไป อย่าอาลัย
ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย
..โลกคือละคร
ทุกคนต้องแสดง
ทุกคนทนไป อย่าอาลัย
ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย..
.ดนตรี.เพลงต่อไป
ช่าช่าช่ากล่อมใจ.
….ดนตรี……….
ญ.ช่าช่าช่า เกิดมาหาความสนุก
ปลาบปลื้มลืมทุกข์
มะมาสุขใจสำราญ
ช่าช่าช่า อุราระเริงสราญ
ชีพเรายืนนาน
เพราะความเบิกบานดวงใจ
ช.บางทีชีวิตเรานี้ผิดหวัง
หมดสนุกไปเสียทุกอย่าง
มืดมนหมดทางสว่างไสว
ทำดีดีคนเขาก็ชี้ผิดไป
ออกปากเอ่ยกับเขาคนไหน
ก็ไม่สนใจใยดี
ญ.แข่งสิ่งอื่น.ดีเสียกว่า
วาสนา.นั้นไม่มี
แข่งเรือแพ.ยังแพ้ชนะทันที
แข่งวาสนาดวงดี
ตรองแล้วไม่มีทางใด…
ช่าช่าช่า เกิดมาหาทางทำดี
จะส่งราศี.ทำดีได้ดีถมไป
ช่าช่าช่า อย่ามัวเฉยชาอาลัย
ปล่อยจิตใจไว้
แล้วมาสุขใจตามเพลง
ช.ทำตนให้พ้นความทุกข์เถิดเรา
อย่าสะกิดใจคิดเรื่องเก่า
อย่าทำให้เศร้าใจเอง
ทำดวงใจ
เราไว้ให้เหมือนอย่างเพลง
สุขสนุกยามเขาบรรเลง
ปล่อยใจครื้นเครงสุขกว่า
ญ.ยามสนุก.คลายทุกข์เศร้า
โปรดฟังเรา.ร้องเพลงพา.
กล่อมดวงใจ.ให้มีชีวิตชีวา
ถ้ายามคุณทุกข์จงมา
เรานี้ช่วยพา.เกิดสุข

….ดนตรี……….
ช่าช่าช่า เกิดมาหาทางทำดี
จะส่งราศี.ทำดีได้ดีถมไป
ช่าช่าช่า อย่ามัวเฉยชาอาลัย
ปล่อยจิตใจไว้
แล้วมาสุขใจตามเพลง
ช.ทำตนให้พ้นความทุกข์เถิดเรา
อย่าสะกิดใจคิดเรื่องเก่า
อย่าทำให้เศร้าใจเอง
ทำดวงใจ
เราไว้ให้เหมือนอย่างเพลง
สุขสนุกยามเขาบรรเลง
ปล่อยใจครื้นเครงสุขกว่า
ญ.ยามสนุก.คลายทุกข์เศร้า
โปรดฟังเรา.ร้องเพลงพา.
กล่อมดวงใจ.ให้มีชีวิตชีวา
ถ้ายามคุณทุกข์จงมา
เรานี้ช่วยพา.เกิดสุข

ผลงานเพลง นักร้อง 3 เพลง

ฟังเพลงออนไลน์ เต้นรำ [ช่าช่าช่า]