คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ – 7 Days Crazy รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ – 7 Days Crazy

ดนตรี : / C /


 
เชื่อคนใจ
C
ง่าย ก็มีแต่เหนื่อยหัว
Em
ใจ พูดอะไร
Dm
ไว้ ก็คงไม่เคยสน
C
ใจ

 
ที่บอกว่า
F
เราจะรักกัน อยู่ไปนาน
Em
นานไม่คิดเปลี่ยนไป เธอไม่
Dm
เคยพูดเลยใช่ไหม หรือความจำ
G
เสื่อม

 
คงเป็นคำ
Am
พูดที่มันเด็กเด็ก อาจเป็นเรื่อง
Em
เล็กของเธอ แต่กับ
F
ฉัน มันติดอยู่ในใจ
G
 


 
เธอเก่งเรื่อง
F
ลืม ฉันเองมันเก่งเรื่อง
Em
จำ ยังคงรัก
Dm
ษาคำพูดทุก
G
คำ ไม่เปลี่ยน
C
ไป  
C7
 

 
หรือฉันโง่
F
เองที่ยังจดจำ คำว่า
Em
จะรักตลอด
A
ไป เธอ
Dm
ลืมง่ายเพราะมีใคร

 
ส่วน
F
ฉันยังรักเธอ
G
ไปเมื่อใจไม่ยอมลืม


ดนตรี : / F Em Dm C G Am / G /


 
เมื่อเธอคน
C
เก่า อยากจบเรื่องราวของ
Em
เรา แม้มันจะ
Dm
เหงา ต้องยอมรับมันให้
C
ได้

 
ก็คงลืม
F
เธอได้สักวัน จะเอาอย่าง
Em
เธอที่สอนเอาไว้ คงต้อง
Dm
มีสักวัน ที่ฉันจะเก่งเหมือน
G
เธอ

 
ก็คงเป็น
Am
ฉันที่มันเด็กเด็ก ดูเป็นเรื่อง
Em
เล็กของเธอ แต่กับ
F
ฉัน มันเป็นเรื่องใหญ่เส
G
มอ  
F
     
G
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am / G / C / D / Dm / Em / F / G / G /


( ซ้ำ * )


F
  จะ
Em
รักตลอด
A
ไป เธอ
Dm
ลืมง่ายเพราะมีใคร ส่วน
F
ฉันยังรักเธอ
G
ไปเมื่อใจไม่ยอม
C
ลืม

ผลงานเพลง ของ 7 Days Crazy

มิวสิควีดีโอ เพลง เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ