เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เด็กกว่าแล้วไง – AB Normal รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เด็กกว่าแล้วไง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เด็กกว่าแล้วไง – AB Normal

** 
 
อา
A
ยุเป็นพียงแค่ส
Bm
ายลมผ่านพัดไป
D
 เธออย่าคิ
E
ดมากได้ไหม

 
ความ
A
รักเป็นเรื่องของหั
Bm
วใจไม่ใช่เรื่องใ
D
ด อยากให้
E
รู้เด็กกว่าแล้วไง


ดนตรี : / A / Bm / D / E / ( 2 ครั้ง )


A
เธอคนนี้
Bm
คนที่ฉันร
D
อ    
E
     
A
เธอคนนี้
Bm
คนที่ฉันเ
D
พ้อ คิ
E
ดถึงเธอคนเดียว

A
ใจฉันคิ
Bm
ดถึงแต่ภาพเ
D
ธอ  
E
     
A
ยังไม่คิ
Bm
ดแต่กลับเจอเ
D
ธอ  เ
E
ห็นแต่เธอคนเดียว


C#m
 แต่มีบาง
D
สิ่งที่ผิดไป
C#m
 ก็ตัวเธอนั้
D
นไม่เข้าใจ
C#m
 ก็เธอเรียก
D
ฉันว่าน้องทำไม 
E
ไม่เข้าใจ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / A / Bm / D / E / ( 2 ครั้ง )


A
เธอไม่
Bm
คิดจะเป็นที่
D
รัก  
E
     
A
แต่เธอ
Bm
คิดจะเป็นพี่
D
สาว 
E
คิดมาได้ยังไง

A
ตัวฉันนั้
Bm
นได้แต่เฝ้าเ
D
พ้อ  
E
     
A
เกิดมาไ
Bm
ม่ทันเธ
D
อ    
E
คิดแล้วได้อะไร


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / C#m / D / C#m / D / C#m / D / E / E /


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / A /

ผลงานเพลง นักร้อง AB Normal

ฟังเพลงใหม่ เด็กกว่าแล้วไง