คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง – Bandwagon เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง – Bandwagon

 
เธอกลับ
Gmaj7
มา   เพื่อ
Cmaj7
หมุนเข็มนาฬิกาให้เดิน
Gmaj7
กลับหลัง และ
Cmaj7
ใช้คำว่าเสียใจมาฉุดมา
Am
รั้ง  ให้
D
เห็นใจ

 
จำได้
Gmaj7
ไหม เธอ
Cmaj7
ทิ้งฉันไปหาใครในวัน
Gmaj7
ก่อนนั้น โปรด
Cmaj7
นึกถึงคำที่เธอได้บอกกับ
Am
ฉัน  ไม่
D
รักกัน


 
ก็อย่า
G
หวังว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีก
Bm
เลย เมื่อเธอนั้นไ
Am
ม่เคย ให้
D
ความสำคัญ

G
ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับ
Bm
มา อย่ามัวเสีย
Am
เวลา ไม่
D
รัก เธอ
G
แล้ว  
D
 


 
หยุดแค่
Gmaj7
นั้น  อย่า
Cmaj7
นึกว่าเธอสำคัญอะไร
Gmaj7
กับฉัน อย่า
Cmaj7
นึกว่าเรารักกันอะไร
Am
แบบนั้น ไม่
D
สำคัญ


 
อย่ามา
G
หวังว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีก
Bm
เลย เมื่อเธอนั้นไ
Am
ม่เคย ให้
D
ความสำคัญ

G
ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับ
Bm
มา อย่ามัวเสีย
Am
เวลา ไม่
D
รัก  
G
เธอ  
D
แล้ว


ดนตรี : / Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7 / Am / D /

ดนตรี : / G / Bm / Am / D / ( 2 ครั้ง )/ G /

เจ้าของผลงานเพลง โดย Bandwagon

ฟังเพลง สบายๆ เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง