คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เที่ยงคืน – Basher เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เที่ยงคืน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เที่ยงคืน – Basher

ดนตรี : / Bm / G / A / Em / Bm / D / A / G /


 
อย่าเพิ่งนอนได้ไ
Bm
หม ฉันมีเรื่
A
องบอก เรื่องที่
Em
เธอ จำเป็นต้องเข้าใ
D

 
อีกไม่กี่นา
Bm
ที ก็จะ
A
ถึงวันใหม่ จะไม่
Em
ยอมเสียมันไปอีก
F#
วัน


 
คนอย่าง
G
ฉัน เคยเป็นคนที่ไม่ได้ค
A
วาม คิดอะไรก็ไม่ได้
D
ทำ

 
ทุกอย่างก็
F#m
สายเกินไป วัน
G
นี้ เป็นเหมือนเ
A
ดิม คงไม่ได้


 
จะดีจะ
D
ร้าย จะต้องเ
A
ป็นหรือตาย ก็
Em
ไม่ว่า 
G
ฉันต้องบอกเ
A
ธอ

 
อย่างน้
D
อย คนอย่าง
A
ฉัน ที่มัน ไม่
Em
เลิศไม่เลอ 
G
ก็ยังได้
A
พูดว่ารัก


 
หนึ่งชีวิตของ
Bm
ฉัน ที่มันเห
A
ลืออยู่ ก็
Em
ไม่รู้จะจบลงเมื่อ
D
ไร

 
ขอแค่เพียง
Bm
คืนนี้ ได้ทำสิ่ง
A
ที่ตั้งใจ พรุ่งเ
Em
ป็นยังไง ก็ช่าง
F#
มัน


 
คนอย่าง
G
ฉัน เคยเป็นคนที่ไม่ได้ค
A
วาม คิดอะไรก็ไม่ได้
D
ทำ

 
ทุกอย่างก็
F#m
สายเกินไป วัน
G
นี้ เป็นเหมือนเ
A
ดิม ไม่ได้


 
จะดีจะ
D
ร้าย จะต้องเ
A
ป็นหรือตาย ก็
Em
ไม่ว่า 
G
ฉันต้องบอกเ
A
ธอ

 
อย่างน้
D
อย คนอย่าง
A
ฉัน ที่มัน ไม่
Em
เลิศไม่เลอ 
G
ก็ได้รั
A
กเธอ


 
และ
Bm
ในค่ำคืนนี้ จะ
C
มีความหมายกว่าทุก
F#
วัน จะจำไม่มีวันลืมตล
A
อดไ
D


ดนตรี : / D / D / F#m / F#m / G / A / A /


 
จะดีจะ
D
ร้าย จะต้องเ
A
ป็นหรือตาย ก็
Em
ไม่ว่า 
G
ฉันต้องบอกเ
A
ธอ

 
อย่างน้
D
อย คนอย่าง
A
ฉัน ที่มัน ไม่
Em
เลิศไม่เลอ 
G
ก็ยังได้
A
พูด ว่ารัก
Bm
        
D
 

 
จะต้องเ
A
ป็นหรือตาย ก็
Em
ไม่ว่า 
G
ฉันต้องบอกเ
A
ธอ

 
อย่างน้
D
อย คนอย่าง
A
ฉัน ที่มัน ไม่
Em
เลิศไม่เลอ 
G
ก็ยังได้
A
พูดว่ารัก

ศิลปิน โดย Basher

มิวสิควีดีโอ เพลง เที่ยงคืน