คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย – Better weather เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย – Better weather

ดนตรี : / Bbsus2 / Bbsus2 / Ebmaj7 / Ebmaj7 / ( 7 ครั้ง )


Cm7
ลมหอบเอาฝนม
F
า ขอบฟ้าสีเ
Cm7
ทาอ่อนอ่อน อากาศไม่แน่นอ
F

จากร้อนแล้
Cm7
วมันก็หนาว พยากรณ์เปลี่ยนแปลงทุกวั
F
น จนฉันหัว
Cm7
ใจสั่นสั่น ใครคนที่บอกรัก
F
กัน

วันนี้ยัง
Cm7
ดีใช่ไหม เพราะเราห่
F
างไกล
Eb
ฉันก็หวั่นใจ แล้วก็ห่วงใย เห
F
ลือเกิน เธอเป็นไง


Bb
ถามหน่อยนะบอกได้
Ebmaj7
ไหม ว่าเธอยังมี
Cm7
ฉัน และทุก
F
วันความรักเรายังอยู่

Bb
ถามได้ไหมบอก
Ebmaj7
ให้รู้ อากาศเปลี่ยนกี่
Cm7
ครั้ง หัวใ
F
จเธอนั้นไม่เคยเปลี่ยน

Bbsus2
 
Ebmaj7
ถามหน่อยนะ
Bbsus2
ถามเธอที 
Ebmaj7
 


Cm7
อุณหภูมิอาจจะขึ้นล
F
ง แดดร้อนแล้วฝน
Cm7
โดนจะป่วย ได้แต่ช่วยฝากภูมิคุ้มกั
F

ผ่านเสียงของฉันให้
Cm7
เธอไม่เหงา ก็รู้ว่าเราห่
F
างกัน สุข
Eb
ทุกข์เป็นอย่างไร ฉันก็ห่วงใย และ
F
หัวใจใครดูแล


( ซ้ำ * )


Ebmaj7
อุตุฯ อาจเ
Dm7
ตือนว่าท้องฟ้า
Ab
มัวหม่น แต่จะอด
F
ทนรอคอยวันที่สดใส


ดนตรี : / Bbsus2 / Bbsus2 / Ebmaj7 / Ebmaj7 / ( 3 ครั้ง )/ Cm7 / Cm7 / F / F /


Bb
ถามหน่อยนะบอกได้
Ebmaj7
ไหม ว่าเธอยังมี
Cm7
ฉัน และทุก
F
วันความรักเรายังอยู่

Bb
ถามได้ไหมบอก
Ebmaj7
ให้รู้ อากาศเปลี่ยนกี่
Cm7
ครั้ง หัวใ
F
จของเธอ

Bb
ถามหน่อยนะบอกได้
Ebmaj7
ไหม ว่าเธอยังมี
Cm7
ฉัน และทุก
F
วันความรักเรายังอยู่

Bb
ถามได้ไหมบอก
Ebmaj7
ให้รู้ อากาศเปลี่ยนกี่
Cm7
ครั้ง หัวใ
F
จเธอนั้นยังไม่เปลี่ยน

Bbsus2
 
Ebmaj7
ถามหน่อยนะ
Bbsus2
ถามเธอที 
Ebmaj7
 ช่วยบอกฉัน
Bb
ที

ศิลปิน โดย Better weather

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย