เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เธอ ไม่เคย – Better weather คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอ ไม่เคย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอ ไม่เคย – Better weather

ดนตรี : / F#m7 G#m7 / C#m7 / ( 3 ครั้ง )/ F#m7 G#m7 / Am /

ดนตรี : / Emaj7 / Emaj7 / Am / Am / ( 2 ครั้ง )


หยุดอยู่เท่า
Emaj7
นั้น ตรงที่ฉันนั้น
Am
คิดถึงแต่เธอ หยุดอยู่
Emaj7
แค่นั้น วันนี้ฉันทำได้ก็
Am
แค่เพียงฝันละเมอ


ก็เพราะ
F#m7
เธอ ก็เพราะเธอ ไม่
G#m7
เคยเปิดใจ นั่นเพราะ
F#m7
เธอ นั่นเพราะเธอ น่า
G#m7
รักเกินกว่าใคร

แต่เพราะ
F#m7
เธอ แต่เพราะเธอ ฉันจึง
G#m7
ยอมให้เธอหมดทั้งหัว
Dmaj7
ใจ


แต่
Emaj7
เธอ ( เธอ ) เธอไม่เคยจะสน
F#m7
ใจ ( เธอไม่เคยจะสนใจ )

และเธอไม่เคยจะ
G#m7
รู้ใช่ไหม ว่ารักเท่าไหร่ ก็
Cmaj7
เพราะ เธอ
B7
ไม่เคยเปิด
Emaj7
ใจ

เธอไม่เคยจะสน
F#m7
ใจ และเธอไม่เคยจะ
G#m7
รู้ใช่ไหม ว่ารักเท่าไหร่


ดนตรี : / Emaj7 / Emaj7 / Am / Am /


จากวัน
Emaj7
นั้น พยามให้เธอ
Am
คิดที่จะเปลี่ยนใจ แต่พยายามสัก
Emaj7
แค่ไหน เธอก็ยังเป็น
Am
เหมือนอย่างเคย


ก็เพราะ
F#m7
เธอ ก็เพราะเธอ ไม่
G#m7
เคยเปลี่ยนใจ

แต่เพราะ
F#m7
เธอ แต่เพราะเธอ ฉันจึง
G#m7
ยอมให้เธอหมดทั้งหัว
Dmaj7
ใจ


แต่
Emaj7
เธอ ( เธอ ) เธอไม่เคยจะสน
F#m7
ใจ ( เธอไม่เคยจะสนใจ )

และเธอไม่เคยจะ
G#m7
รู้ใช่ไหม ว่ารักเท่าไหร่ ก็
Cmaj7
เพราะ เธอ
B7
ไม่เคยเปลี่ยน
Emaj7
ใจ

เธอไม่เคยจะสน
F#m7
ใจ และเธอไม่เคยจะ
G#m7
รู้ใช่ไหม ว่ารักเท่าไหร่
Cmaj7
ก็เพราะเธอ
B7
ไม่เคย


ดนตรี : / Amaj7 / G#m7 / F#m7 / Emaj7 F#m7 G#m7 /

ดนตรี : / Amaj7 / G#m7 / F#m7 / B /


แต่
Emaj7
เธอ ( เธอ ) เธอไม่เคยจะสน
F#m7
ใจ ( เธอไม่เคยจะสนใจ )

และเธอไม่เคยจะ
G#m7
รู้ใช่ไหม ว่ารักเท่าไหร่ ก็
Cmaj7
เพราะ เธอ
B7
ไม่เคยเปิด
Emaj7
ใจ

เธอไม่เคยจะสน
F#m7
ใจ และเธอไม่เคยจะ
G#m7
รู้ใช่ไหม รู้บ้างไหม


Emaj7
เธอ  เธอไม่เคยจะสน
F#m7
ใจ ต่อให้ฉันพยายามสัก
G#m7
แค่ไหน สักเท่าไร

Cmaj7
    แต่
B7
เธอ ไม่
Emaj7
เคย   
F#m7
ไม่เคยจะ
G#m7
รู้ใช่ไหม
Cmaj7
 
B7
 ไม่เคย เธอ ไม่เคย


ดนตรี : / Emaj7 / Emaj7 / F#m7 / F#m7 / G#m7 / G#m7 / Cmaj7 / B7 /

ผลงานเพลง ของ Better weather

ฟังเพลง online เธอ ไม่เคย