เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อย่านะ – China Dolls เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่านะ

อย่านะ – China Dolls

Intro 8 Bars…7…
8…อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ ย่านะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
Solo 4 Bars…3…
4… เธอทำอะไรไว้
ไม่จำ ใส่ใจ
เธอทำอะไรไว้ กับใคร บางคน
เธอทำอะไรนะ มาทำ สับสน
มาทำว่าเป็นคน ไม่รู้ อะไร
แล้วสิ่ง ที่เธอ เคยฝาก
ติดอยู่ใน หัว ใจ
นึกออก ไหมทำ กับใคร
ให้เจ็บ เจ็บหนัก อย่างนี้
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
เตือนไว้ก่อน เลยนะ
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อยู่ใกล้ใกล้ ไว้หน่อยก็ดี
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อย่าเคยทำ กันเจ็บอย่างนี้
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
Solo 4 Bars…3…
4… เคยทำให้ใครรัก
และมา จากไป
เคยทำอะไรไว้ ก็คง รู้ดี
มาทำไม่เคยรู้ มันดู ไม่ดี
ทำกันเจ็บอย่างนี้
มันเสีย ใจ
แล้วสิ่ง ที่เธอ เคยฝาก
ติดอยู่ใน หัว ใจ
นึกออก ไหมทำ กับใคร
ให้เจ็บ เจ็บหนัก อย่างนี้
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
เตือนไว้ก่อน เลยนะ
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อยู่ใกล้ใกล้ ไว้หน่อยก็ดี
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อย่าเคยทำ กันเจ็บอย่างนี้
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
บอกไว้ก่อนนะ บอกไว้ก่อนนะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
บอกไว้ก่อนนะ บอกไว้ก่อนนะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ ย่านะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
แล้วสิ่ง ที่เธอ เคยฝาก
ติดอยู่ใน หัว ใจ
นึกออก ไหมทำ กับใคร
ให้เจ็บ เจ็บหนัก อย่างนี้
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
เตือนไว้ก่อน เลยนะ
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อยู่ใกล้ใกล้ ไว้หน่อยก็ดี
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อย่าเคยทำ กันเจ็บอย่างนี้
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
เตือนไว้ก่อน เลยนะ
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อยู่ใกล้ใกล้ ไว้หน่อยก็ดี
อย่านะ อย่านะ อย่านะ
อย่าเคยทำ กันเจ็บอย่างนี้
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อารมณ์ อาจไม่ดี กับเธอ
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ ย่านะ
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ
อย่านะ อย่านะ

รวมผลงานเพลง ของ China Dolls

ฟังเพลง ออนไลน์ อย่านะ