เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชย – Friday เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เชย – Friday

ดนตรี : / G / A / Bm / Bm / ( 3 ครั้ง )/ G / A / Bm / Gmaj7 /


 
มันเก่าไปแ
D
ล้วหรือเปล่า จะเบื่อกันแ
A
ล้วหรือยัง ไม่รู้จริ
Bm
งจริง

 
ไม่รู้ทำ
F#m
ไม มันเหมือนอะไ
G
รก็เปลี่ยนไปทุกอย่าง

 
เธอเปลี่ยนไปด้
D
วยหรือเปล่า เธอเบื่อฉันแ
A
ล้วหรือยัง ไม่รู้จริ
Bm
งจริง

 
ไม่รู้เหมือ
F#m
นกัน วันนี้มันเ
G
ร็วจนบางทีตามไม่
A
ทัน


 
ฉัน
Bm
ชอบอะไรที่มันเหมือนเดิม 
A
ชอบอะไรที่มันคุ้นเคย

G
ตามอะไรใครเขาไม่ค่อย
A
ทัน ก็บอกว่าเราเ
B
ชย แต่ทำยังไงได้


** 
G
บอกให้ฉันได้รู้สักหน่อย 
A
ตอบให้ฉันมั่นใจสักหน่อย 
Bm
บอกมาทีว่าใจของเธอยังรักคนเชยเชย

G
บอกให้ฉันรู้ตัวสักหน่อย ป
A
ล่อยเอาไว้ฉันกลัวสักวันเธอ
Bm
ลืมฉันคงเศร้าเลย

 
จะเป็นไปได้ไ
G
หม อยากหยุดเวลา
A
ไว้   
F#m
หยุดความรักเราไ
G
ว้ ไม่ให้เก่าเลย


ดนตรี : / G / A / Bm / Gmaj7 /


 
มันเก่าไปแ
D
ล้วหรือเปล่า จะเบื่อกันไ
A
ปเมื่อไหร่ ไม่รู้จริ
Bm
งจริง

 
ไม่รู้ทำ
F#m
ไง ก็หวังว่าวัน
G
นึงเธอคงจะเข้าใ
A


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Em / A / Bm / Bm / ( 2 ครั้ง )


G
หากเธอนั้นมองไม่เห็น ความ
F#m
รักฉันคงไร้ค่า

G
เปิดใจเธอมองให้เห็น แล้วความ
A
รักจะอยู่เหนือกาลเวลา


G
บอกให้ฉันได้รู้สักหน่อย 
A
ตอบให้ฉันมั่นใจสักหน่อย 
Bm
บอกมาทีว่าใจของเธอยังรักคนเชยเชย

G
บอกให้ฉันรู้ตัวสักหน่อย ป
A
ล่อยเอาไว้ฉันกลัวเธอ
Bm
ลืมฉันคงเศร้าเลย จะเป็นไปได้ไหม


ดนตรี : / G / A / Bm / Bm / G / A /


F#m
หยุดความรักเราไ
G
ว้ให้ไม่เก่าเลย


ดนตรี : / G / A / Bm / Bm / ( 4 ครั้ง )

ผลงานเพลง ของ Friday

ฟังเพลง ออนไลน์ เชย