คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เปลี่ยนไปทุกอย่าง – Friday เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปลี่ยนไปทุกอย่าง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เปลี่ยนไปทุกอย่าง – Friday

ดนตรี : / C / Cmaj7


C
วันนี้มันดูเหงา
Cmaj7
เหงา   
C
ดูมันทึมทึมเหมือน
Cmaj7
สีเทาเทา

ไม่มีเธอแ
F
ล้วจริงจริง ไม่มีเธอแ
Fm
ล้วใช่ไหม มีแ
C
ค่เรา
Cmaj7
 

C
คำพูดที่เคยได้
Cmaj7
ฟัง    
C
รอยยิ้มที่มีให้
Cmaj7
ฉันเสมอ วัน
F
นี้ไม่มีมองไปไม่
Fm
เจอ

ความ
Em
เหงามาเคาะประตูแล้
A7sus4
วเหรอ  
A7
อยู่อยู่วัน
Dm
นี้ทำไมมันแปลกไป


Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Am
อย่าง จากเมื่อ
Em
วาน เมื่อฉั
F
นไม่มีเธอใ
G
กล้ใกล้

Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Am
อย่าง เมื่อเธอ
Gm
ไป มันเห
C7
มือนขาดอะไรสักอ
F
ย่าง

ดูอ้าง
Em
ว้าง ไปทุกอ
F
ย่าง อยาก
Em
ให้เธอ
A7sus4
รู้บ้าง   
A7
 ห้อง
Dm
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่
Fm
ไหว  
G
จริงจริง


ดนตรี : / C / Cmaj7


C
หมดแล้วคืนวันแสน
Cmaj7
หวาน  
C
ไม่เหลือความผูกพัน ความ
Cmaj7
ฝันวันวาน

เปลี่ยนไปแ
F
ล้วจริงจริง เปลี่ยนจากชี
Fm
วิตประจำวัน ที่ต้
C
องการ
Cmaj7
 

C
มองไปก็เจอเรื่อง
Cmaj7
ราว    
C
ความหลังบวกความเหงา ใน
Cmaj7
ห้องของฉัน ตรง
F
นี้เคยนอนนับดาวด้วย
Fm
กัน

ตรง
Em
นี้ที่เคยมีเธอข้า
A7sus4
งฉัน   
A7
แต่ว่าวัน
Dm
นี้นั้นมันไม่มีใคร


Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Am
อย่าง จากเมื่อ
Em
วาน เมื่อฉั
F
นไม่มีเธอใ
G
กล้ใกล้

Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Gm
อย่าง เมื่อเธอ
C7
ไป มันเห
F
มือนขาดอะไรสักอ

ดูอ้าง
Em
ว้าง ไปทุกอ
F
ย่าง อยาก
Em
ให้เธอ
A7sus4
รู้บ้าง   
A7
 ห้อง
Dm
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่
Fm
ไหว  
G
 


โลก
Dm
นี้มันดูไม่เหมือนเดิม เหมือน
Em
ไม่มีใครเลย เพราะ
Dm
คนที่ใจฉันคุ้นเคย ได้ข
Em
าดหายไป

Fmaj7
เหงา อยากจะ
G
รู้ว่าเธอจะเป็นบ้างไหม


ดนตรี : / D / Bm / F#m / G A / D / Bm / Am /


ก่อน
G
นั้นฉันเคยมีเธอร่วม
Gm
ทาง ก่อน
F#m
นั้นฉันเคยมีเธอร่วม
B7
ฝัน แต่ว่าวัน
Em
นี้ทำไมไม่มีใคร
A
ไม่เหลือใคร


D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง จากเมื่อ
F#m
วาน เมื่อ
G
ฉันไม่มีเธอใ
A
กล้ใกล้

D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง เมื่อเธอ
Am
ไป มันเ
D7
หมือนขาดอะไรสักอ
G
ย่าง

ดูอ้าง
F#m
ว้าง ไปทุกอย่
G
าง อยาก
F#m
ให้เธอรู้
B7
บ้าง ห้อง
Em
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไ
A
หว


D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง จากเมื่อ
F#m
วาน เมื่อ
G
ฉันไม่มีเธอใ
A
กล้ใกล้

D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง เมื่อเธอ
Am
ไป มันเ
D7
หมือนขาดอะไรสักอ
G
ย่าง

ดูอ้าง
F#m
ว้าง ไปทุกอย่
G
าง อยาก
F#m
ให้เธอรู้
B7
บ้าง ห้อง
Em
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไ
A
หว จริงจริง


ดนตรี : / D / Dmaj7 / ( 6 ครั้ง )/ D /

รวมผลงานเพลง โดย Friday

ฟังเพลงฟรี เปลี่ยนไปทุกอย่าง