คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อุษาสวาท – Grand Ex คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อุษาสวาท

อุษาสวาท – Grand Ex

ยาม อุษาฟ้ากระจ่าง
ทั่วนภางค์สว่างแล้ว
ตื่นนินทราเสียเถิด น้องแก้ว
สว่างแล้วนะ แก้วตา
แจ้วจำเรียง
เสียงกระซิบสั่งดั่งสัญญา
กระซิบคำรักว่า
อุษาสวาทปอง
อย่าข้องใจ
มอบฤทัยไว้ร่วมกัน
ยามน้องหนาวตัก
พี่ซบ ทรวงพักตร์
ออกไอรักจะอุ่นพลัน
อย่าโศรกศัลย์ ขวัญตา
เจ้าอย่าลืมสัมพันธ์
ปองรักกัน จนวันตาย
ใจ ผูกพันรักกันจนกว่า
ดินและฟ้าจะมลาย
อุษานี้มีมนต์ ดลรักสลักใจ
ร่วมสายใยสวาทเอย

..ดนตรี..Solo….
ยาม อุษาฟ้ากระจ่าง
ทั่วนภางค์สว่างแล้ว
ตื่นนินทราเสียเถิด น้องแก้ว
สว่างแล้วนะ แก้วตา
แจ้วจำเรียง
เสียงกระซิบสั่งดั่งสัญญา
กระซิบคำรักว่า
อุษาสวาทปอง
อย่าข้องใจ
มอบฤทัยไว้ร่วมกัน
ยามน้องหนาวตัก
พี่ซบ ทรวงพักตร์
ออกไอรักจะอุ่นพลัน
อย่าโศรกศัลย์ ขวัญตา
เจ้าอย่าลืมสัมพันธ์
ปองรักกัน จนวันตาย
ใจ ผูกพันรักกันจนกว่า
ดินและฟ้าจะมลาย
อุษานี้มีมนต์ ดลรักสลักใจ
ร่วมสายใยสวาทเอย

เจ้าของผลงานเพลง โดย Grand Ex

ฟังเพลงออนไลน์ อุษาสวาท