เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เงาของฝน – Greasy cafe เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เงาของฝน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เงาของฝน – Greasy cafe

ดนตรี : / A / A / C#m / B /

ดนตรี : / C#m / C#m / B / B / A / A / C#m / C#m /


C#m
แสง ที่ส่องสว่างกว้าง
B
ไกล ที่แผ่กระจายเท่าไ
A
หร่ อาจส่องไม่ทั่วทุก
C#m
หน  
B
 

C#m
ฝน ที่ตกลงมามาก
B
มาย ประโคมตกลงเท่า
A
ไหร่ อาจเปียกไม่ทั่วทุ
C#m
กทาง 
B
 C#m
เมื่อเรามอง
B
ป็น เห็น ก็
A
จะไม่ทำให้จินตนาการ
C#m
ทำร้าย เ
B
รา

C#m
เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เ
B
ป็น ไป จงป
A
ล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้า
C#m
ใจ  ใจ
B
 ** 
C#m
ลา
B
ลา  ลา ลา ลา ลา
A
ลา  ลา ลา ลา ลา
C#m
ลา  ล
B

C#m
ลา ลา ลา ลา ลา
B
ลา  ลา ลา ลา ลา
A
ลา  ลา ลา ลา ลา
C#m
ลา  ล
B


C#m
เงา ต่างปล่อยเรื่องราวมาก
B
มาย เช่นความรักทำร้ายมาเท่าไ
A
หร่

ก็ขอให้เป็นเงาขอ
C#m
งฝน แค่จากไ
B


C#m
เมื่อเรามอง ทุกทุก สิ่ง ที่เ
B
ป็น เห็น ก็
A
จะไม่ทำให้จินตนาการ
C#m
ทำร้าย เ
B
รา

C#m
เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เ
B
ป็น ไป จงป
A
ล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้า
C#m
ใจ  ใจ
B
 ใจ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / A / A / C#m / C#m / B / B / A / A B /


( ซ้ำ * )


C#m
ลา ลา ลา ลา ลา
B
ลา  ลา ลา ลา ลา
A
ลา  ลา ลา ลา ลา
C#m
ลา  ล
B

ดนตรี : /

ผลงานเพลง นักร้อง Greasy cafe

ฟังเพลง สบายๆ เงาของฝน