เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอจะรักฉันได้ไหม – Instinct เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอจะรักฉันได้ไหม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอจะรักฉันได้ไหม – Instinct

ดนตรี : / G / Cm / D7 / G /


เธอ
G
น่ารักไม่
Cm
ต้องสงสัย
D7
คิดถึงทีไรก็เ
G
พ้อ ก็เลยรัก จนหม
C
ดหัวใจ เ
D
ป็นตายยังไงก็ต้อง
G
มีเธอ

เฝ้าแอบฝัน ไป
Cm
ไกลถึงไหน
D
ว่าเธอมีใจเ
G
สมอ

แต่ในความจริงมันจะเ
C
ป็นได้ไหม
D
มีเพียงทางเดียวก็ต้องถามเธอ


คำว่า
C
รักฉันพูดมาตล
Bm
อดเลย อย่างที่เ
Am
ธอเคยเคย ได้
D
รับฟัง

แต่เธอ
C
ก็รู้ คนเรามันตบ
Bm
มือข้างเดียว
Em
ไม่ดัง 
Am
ฉันเลยต้องมา มา
C
ขอความเมตตาสักค
D
รั้ง


** 
เธอจะรั
C
กฉันได้ไหม ถ้าเธอ
Bm
ยังไม่รักใคร อยากให้เ
C
ธอเปิดใจให้
Em
กัน

ขอสัญญาด้วย
Am
ชีวิตฉัน ว่า
Bm
จะไม่ทำให้เธอต้องเ
D
สียใจ

ได้โปรดรั
C
กฉันได้ไหมขอ
Bm
ร้อง ไม่อยากต้องเ
C
ห็นเธอเป็น
Em
ของใคร

จะอยู่บนโลก
Am
นี้ยังไง ถ้า
Bm
ไม่มีเธอเคียงข้า
C
งกัน
D
 


เธออ
G
ย่านะ อย่าปล่
Cm
อยให้ฉัน เ
G
พ้อไปวันวันอย่าง

ช่วยเอามือ เธอมาต
C
บไปด้วยกัน เ
D
ราคงมีวันนั้นที่แสนดี


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / Bm / C / Em / Em / D / G / D / G / G /


( ซ้ำ * , ** )


จะอยู่บนโลก
Em
นี้ยังไง ถ้าไ
D
ม่มีเธอ มา
G
รักฉัน
D
 


ดนตรี : / G / Cm / D7 / G / ( 2 ครั้ง )

ศิลปิน นักร้อง Instinct

ฟังเพลง mp3 เธอจะรักฉันได้ไหม