เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้าใจแต่ทำไม่ได้ – Mild เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้าใจแต่ทำไม่ได้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เข้าใจแต่ทำไม่ได้ – Mild

ดนตรี : / Esus4 E / D / A / D / A Asus4 A /

ดนตรี : / D / A / D C#m7 / Bm7 E7 /


D
ร้องไห้ จน
A
ไม่มีน้ำตา
D
รักเรา คงไม่
A
คืนย้อนมา 

D
เสียใจ วันที่
A
เธอนั้นลา
D
ก็ร้องไป คงไม่
Bm7
มีอะไรจะดีขึ้น
E7
มา

D
เมื่อรักกัน มันช่
A
างดีเหลือเกิน
D
แต่เลิกกัน กลายเป็น
A
คนหมางเมิน 

D
ทุกวัน เคยมี
A
เธอร่วมเดิน
D
ก็รู้ดี ว่าวัน
Bm7
นี้คงจะไม่มีเ
E7
ธอ


Dmaj7
 ก็รู้ และ
C#m7
ก็เข้าใจว่า
Dmaj7
วันนี้ คงต้อง
F#
ทำใจ

วัน
Dmaj7
พรุ่งนี้ คงไม่
C#m7
มีเธอแล้วใช่
Bm7
ไหม  
C#m7
  เข้าใ
D
จแต่ทำไม่
E7
ได้จริงจริง


บอกอย่าง
A
นั้น บอกอย่าง
C#m7
นี้  บอก
F#m7
วิธีที่ทำให้ไม่
Em7
เสียใจ 
A
 

ต้องหยุด
Dmaj7
รักเขาได้
C#m7
ยินไหม 
F#m7
   เข้า
Bm7
ใจแต่ทำไม่
E7
ได้

เมื่อความ
A
รัก มันจบ
C#m7
แล้ว คงไม่
F#m7
แคล้วต้องมีคน
Em7
ร้องไห้ 
A
 

คำว่า
Dmaj7
รักเรา มันหมด
C#m7
ความหม
F#m7
าย  เข้า
Bm7
ใจ  แต่
E7
ทำไม่ได้จริงจริง


ดนตรี : / D / Bm7 E7 /


D
ฉันเอง ก็ยัง
A
คงเหมือนเดิม
D
ทุกวัน ก็ยัง
A
คงละเมอ 

D
หัวใจ เป็นอะ
A
ไรนะเออ
D
ก็เข้าใจ ว่าอย่าง
Bm7
ไรคงจะต้องหยุดรัก
E7
เธอ


Dmaj7
 ก็รู้ และ
C#m7
ก็เข้าใจว่า
Dmaj7
วันนี้ คงต้อง
F#
ทำใจ

วัน
Dmaj7
พรุ่งนี้ คงไม่
C#m7
มีเธอแล้วใช่
Bm7
ไหม  
C#m7
 ฉันเข้า
D
ใจแต่ทำไม่
E7
ได้จริงจริง


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Dmaj7 C#m7 / Dmaj7 F#sus4 F# /

ดนตรี : / Dmaj7 C#m7 / Bm7 C#m7 / D E7 / E7 /


( ซ้ำ * )


เมื่อควา
Dmaj7
มรัก มันจบแล้ว คงไม่
C#m7
แคล้วต้องมีคน
F#sus4
ร้องไห้ 
F#
 

คำว่า
Bm7
รักเรา มันหมด
C#m7
ความหมาย เข้า
D
ใจ แต่ว่า
E7
ทำไม่ได้ จริงจริง


ดนตรี : / D / A / ( 4 ครั้ง )/ D /

รวมผลงานเพลง โดย Mild

ฟังเพลงออนไลน์ เข้าใจแต่ทำไม่ได้