เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฮูลาฮูบ – Nan คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮูลาฮูบ

ฮูลาฮูบ – Nan

..ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
..มามาเต้นด้วยกัน
มาดู้มาดูว่าชอบไหม
ฮูลาฮูบเป็นไง
ก็ส่ายกับส่ายก็ง่ายจะตาย
มีเพียงฉันและเธอ
ไม่ต้องอ้ายไม่ต้องอาย
เต้นเข้าซิ เต้นเข้าซิ
เอ้าโยกแอ่นย้าย
เอาละเอาละหนา
จะเริ่มต้นท่านี้
หมุนเร็วกันอย่างนี้
ที่เราเอาไว้เต้นกันประจำ
ขาสัมผัสกับแขน
แขนสัมผัสกับฉัน
เท้าต้องตรง หมุนเป็นวง
นี่แหละเอ็กซ์เซอร์ไซค์
..ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
..มามาเต้นด้วยกัน
มาดู้มาดูว่าชอบไหม
ฮูลาฮูบเป็นไง
ก็ส่ายกับส่ายก็ง่ายจะตาย
มีเพียงฉันและเธอ
ไม่ต้องอ้ายไม่ต้องอาย
เต้นเข้าซิ เต้นเข้าซิ
เอ้าโยกแอ่นย้าย
เอาละเอาละหนา
จะเริ่มต้นท่านี้
หมุนเร็วกันอย่างนี้
ที่เราเอาไว้เต้นกันประจำ
ขาสัมผัสกับแขน
แขนสัมผัสกับฉัน
เท้าต้องตรง หมุนเป็นวง
นี่แหละเอ็กซ์เซอร์ไซค์
..ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
..ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮูบ ฮูบฮูบ ฮูบ ฮูบฮูบ ฮูบ 
ฮูบฮูบ ฮูบ ฮูบฮูลาฮูบ
..ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
..ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ล่าฮู้ล้าฮู่ลา ฮูบ
ฮูบ ฮูบฮูบ ฮูบ ฮูบฮูบ ฮูบ 
ฮูบฮูบ ฮูบ ฮูบฮูลาฮูบ
ฮูบ ฮูบฮูบ ฮูบ ฮูบฮูบ ฮูบ 
ฮูบฮูบ ฮูบ ฮูบ

ศิลปิน นักร้อง Nan

ฟังเพลง สบายๆ ฮูลาฮูบ