คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อย่ารับผิดชอบเลย – Ozone คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่ารับผิดชอบเลย

อย่ารับผิดชอบเลย – Ozone

ดนตรี…
Oh oh (oh oh) oh yes
Oh oh (oh oh) oh yes
ก็เคยต้องเสียใจ
เมื่อในวันนั้น
ฉันเจียนตาย
เมื่อใจเธอเปลี่ยน
อยู่อยู่ไม่รักกัน
ก็เลยต้องเพี้ยน
เหมือนเรียนเรียน
ไปแล้วไม่จบ
ฉันเคยอยากอ้อนวอน
ให้เธอเห็นใจหน่อย
ฉันกลัว จะซ้ำรอย
ฉันเองคงเข็ดเกินไป
ที่จะหันกลับ
กลับไปรับซ้ำ
อย่าเลยที่รัก
อย่ารับผิดชอบเลย
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
แค่เคยช้ำใจ
เจ็บและอาย ขนาดหนัก
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
อย่าเลยที่รัก
ฉันรับผิดชอบเอง
คงดีคงสบาย คงปลอดภัย
Oh oh (oh oh) oh yes
ก็เคยได้รักเธอ
ก็เลยได้ซึ้ง
ถึงใจเธอ ที่ฉันขยาด
ช่วยเก็บความหวังดี
ที่มีให้ฉัน
ใช้มันตอน จะหาคนใหม่
ฉันเคยอยากอ้อนวอน
ให้เธอเห็นใจหน่อย
ฉันกลัว จะซ้ำรอย
ฉันเองคงเข็ดเกินไป
ที่จะหันกลับ
กลับไปรับซ้ำ
อย่าเลยที่รัก
อย่ารับผิดชอบเลย
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
แค่เคยช้ำใจ
เจ็บและอาย ขนาดหนัก
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
อย่าเลยที่รัก
ฉันรับผิดชอบเอง
คงดีคงสบาย
คงดีคงสบาย คงสบาย
ดนตรี..12..Bars
10…11…12
อย่าเลยที่รัก
อย่ารับผิดชอบเลย
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
แค่เคยช้ำใจ
เจ็บและอาย ขนาดหนัก
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
อย่าเลยที่รัก
ฉันรับผิดชอบเอง
คงดีคงสบาย คงปลอดภัย
อย่าเลยที่รัก
อย่ารับผิดชอบเลย
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
แค่เคยช้ำใจ
เจ็บและอาย ขนาดหนัก
(เมื่อเธอนั้นทิ้ง)
อย่าเลยที่รัก
ฉันรับผิดชอบเอง
คงดีคงสบาย คงปลอดภัย

ศิลปิน ของ Ozone

ฟังเพลงสด อย่ารับผิดชอบเลย