คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก – P2Warship รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่า อยู่ อย่าง อยาก – P2Warship

ดนตรี : / Bm7 / E7 / Amaj7 / F#7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm7 / E7 / Amaj7 / Amaj7 /


Bm7
ฉันต่อเรื
E7
อด้วยหัวใ
Amaj7
จ เตรียมพร้
F#7
อมเดินทาง
Bm7
ไปท่อง
E7
ทะเลดูสัก
Amaj7
ที

Bm7
คลื่นลม
E7
นั้นรุนแรง
Amaj7
รู้ดี   แต่เสี
F#7
ยงหัวใจที่
Bm7
มี  บอก
E7
ฉันให้ลองออก
Amaj7
ไปเผชิญกับ
F#7
มัน


D
หาก
E
ผืนแดนดินสด
C#m7
ใส แต่ไม่ยอม
F#7
ลอยเรือข้า
Bm7
มไป   ป
E7
ล่อยเรือไว้อย่าง
A
นั้น  
A7
 

D
แล้ว อีกเมื่อไ
E
รจะถึงฝั่ง
C#m7
ฝัน ต้องขอไ
F#7
ปตามใจสัก
Bm7
วัน      
E7
ออกตามฝันสัก
A
ที


Bm7
ในบางค
E7
รั้งมันต้อง
Amaj7
เสี่ยง   แม้
F#7
รู้ว่ามีเพี
Bm7
ยงเศษเ
E7
สี้ยวที่จะสมห
Amaj7
วัง

Bm7
แต่หากเ
E7
สียงหัวใจร้
Amaj7
องดัง เกิด
F#7
มามีเพียงหนึ่ง
Bm7
ครั้ง ลอง
E7
ใช้ครั้งนึงกับ
Amaj7
ฝันให้มันได้
F#7
รู้


( ซ้ำ * )


Bm7
มีใครเคยบอก
E7
ไว้     
Amaj7
ว่าอย่าอยู่อย่าง
F#7
อยาก เ
Bm7
ลือกแล้ว 
E7
ต้องลองใ
Amaj7
ห้รู้ 

Bm7
แม้คลื่นลมจะ
E7
แรง จะ
Amaj7
ขอนำเรือไป
F#7
สู่      
Bm7
ต้องลอง
E7
ให้รู้กันไ
Amaj7


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / Amaj7 /

เจ้าของผลงานเพลง ของ P2Warship

มิวสิควีดีโอ เพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก