เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่างไหน อย่างนั้น – Prinky Groove เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่างไหน อย่างนั้น

อย่างไหน อย่างนั้น – Prinky Groove

… ……
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
อีกแล้วซินะ
ที่เห็นวันเดือนปีผ่าน
ไวเหมือนดั่งฝัน
ที่เปลี่ยนผันกันไป
อีกแล้วซินะ
ต้องพบเรื่องใหม่ใหม่
อีกมากมาย ไม่เหมือนเดิม
ถึงแม้โลกเปลี่ยนไป
คนคนนี้ไม่ผันและไม่แปร
ไม่แพ้แรงแห่งวันเวลา
พรุ่งนี้หรือเมื่อไร
จะวันไหนที่หมุนที่เข้ามา
โปรดรู้ว่าไม่เคยเปลี่ยนใจฉัน
เคยเป็นอย่างไหน
ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิม
ก็เป็นอย่างฉันเหมือนเดิม
เหมือนเคย
ยังรักเธอหมดใจ
เคยรักเท่าฟ้า
ก็ยังเป็นฟ้าแผ่นเดิม
ไม่เล็กลงหรือเปลี่ยนไป
รักไม่หายไปยังเท่าเดิม
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
บอกไว้ตรงนี้
บอกไว้ให้เธอมั่นใจ
เดือนไหนปีไหน
ก็ไม่คิดลืมเธอ
บอกไว้ตรงนี้
ให้รู้ไม่ต้องห่วงเลยนะเธอ
ยังเหมือนเดิม
ถึงแม้โลกเปลี่ยนไป
คนคนนี้ไม่ผันและไม่แปร
ไม่แพ้แรงแห่งวันเวลา
พรุ่งนี้หรือเมื่อไร
จะวันไหนที่หมุนที่เข้ามา
โปรดรู้ว่าไม่เคยเปลี่ยนใจฉัน
เคยเป็นอย่างไหน
ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิม
ก็เป็นอย่างฉันเหมือนเดิม
เหมือนเคย
ยังรักเธอหมดใจ
เคยรักเท่าฟ้า
ก็ยังเป็นฟ้าแผ่นเดิม
ไม่เล็กลงหรือเปลี่ยนไป
รักไม่หายไปยังเท่าเดิม
ดนตรี..7..Bars
5…6…7
เคยเป็นอย่างไหน
ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิม
ก็เป็นอย่างฉันเหมือนเดิม
เหมือนเคย
ยังรักเธอหมดใจ
เคยรักเท่าฟ้า
ก็ยังเป็นฟ้าแผ่นเดิม
ไม่เล็กลงหรือเปลี่ยนไป
เคยเป็นอย่างไหน
ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิม
ก็เป็นอย่างฉันเหมือนเดิม
เหมือนเคย
ยังรักเธอหมดใจ
เคยรักเท่าฟ้า
ก็ยังเป็นฟ้าแผ่นเดิม
ไม่เล็กลงหรือเปลี่ยนไป
รักไม่หายไปยังเท่าเดิม

ผลงานเพลง ของ Prinky Groove

ฟังเพลงสด อย่างไหน อย่างนั้น