เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ – Ritalinn เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกิดมาเพื่อสิ่งนี้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ – Ritalinn

ดนตรี : / Dm / ( 8 ครั้ง )

ดนตรี : / Dm / Dm / Dm / Bb C /

ดนตรี : / Dm / Dm / Bb / C / ( 2 ครั้ง )/ Dm /


Dm
ทำทุกอ
Bb
ย่าง ไม่ว่ายากเท่า
Am
ไร บอกไปแ
Bb
ล้วไงว่
C
าฉันเต็มใจทำ

Dm
เฉยไว้แล้วดี
Bb
เอง เธอไม่ต้องคิด
Am
ตาม ไม่ต้อง
Bb
ถามเลยว่าไม่เห
C
นื่อยหรือไง


Bb
แค่ฉันเจอเ
Dm
ธอ รู้เลยทัน
Bb
ที ว่าชีวิ
F
ตนี้มีไ
Em
ว้ให้ใคร

Bb
เวลาที่ผ่
Dm
านไม่เคยเข้า
Bb
ใจ เพิ่งได้
F
รู้ว่ามันอ
G
ยู่เพื่อพบเธอ


** 
Dm
ได้
Bb
 ก็ฉัน
C
มันรักเธอ 
Dm
ได้ จะยาก ได้ จะง่าย ได้ 
Bb
เธออย่า
C
ห่วงฉันเลย


*** 
Dm
คิดมากเธออย่าเกรงใจฉัน
Bb
นเกิดมา มาเ
C
พื่อสิ่งนี้

Dm
คิดมากจะห่วงกันทำไม ก็ในเมื่อ
Bb
ฉันเกิดมา มาเ
C
พื่อสิ่งนี้


ดนตรี : / Dm /


Dm
สุดท้ายทุกอ
Bb
ย่าง จะร้ายหรือ
Am
ดี บอกตรง
Bb
นี้ไว้เลย 
C
ฉันไม่เสียใจ

Dm
ได้รู้ว่าเ
Bb
กิดมาเพื่อรัก
Am
ใคร แค่เท่า
Bb
นั้น มันก็คุ้
C
มกันแล้วไง


( ซ้ำ * , ** , *** )


ดนตรี : / Dm Bb Am / G F G / Dm Bb Am / G F /

ดนตรี : / Dm Bb Am / G F G / Dm Bb Am / G F G /

ดนตรี : / Dm / Bb / Dm / Bb F / ( 2 ครั้ง )


ดนตรี : /  


ดนตรี : / Dm / ( 4 ครั้ง )


Dm
อยากทำ เพื่อเธอ เกิดมาเพื่อทำให้เธอ 
Bb
ฉันเต็มใจ ยากเ
C
ย็นเท่าไร

Dm
เชื่อฉัน เชื่อใจ จากนี้ไม่ต้องกลัวอะไร
Bb
 ขอแค่เธอเต็ม
C
ใจรับไป


( ซ้ำ ** , *** )


ดนตรี : / Dm Bb Am / G F G / Dm Bb Am / G F /

ดนตรี : / Dm Bb Am / G F G / Dm Bb Am / G F G / Dm /

ผลงานเพลง โดย Ritalinn

ฟังเพลง mp3 เกิดมาเพื่อสิ่งนี้