คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อาร์ต บาร์ (Art Bar) – Scrubb เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาร์ต บาร์ (Art Bar)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อาร์ต บาร์ (Art Bar) – Scrubb

ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )/ Dm / Dm


สุ
Amaj7
ขสำราญ วันเ
Dmaj7
ริ่มใหม่ สุ
Amaj7
ขหัวใจ ไม่
Dmaj7
รู้เบื่อ เรา
Dm
มาแต่งเพลงร่วมกัน


ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Bm7 / Bm7 / ( 2 ครั้ง )


อยู่ด้วยกัน
Dmaj7
ตอนนี้ คงไ
Amaj7
ม่มีเบื่อ สุขอารมณ์อย่า
Dmaj7
งนี้ คงต้อ
Amaj7
งเมาสักวัน

Dmaj7
รู้ชอบก็เพี
Amaj7
ยงผ่าน แต่
Dm
อยู่ด้วยกันตอนนี้


ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Bm7 / Bm7 / ( 2 ครั้ง )


เหนื่อยเกินไปกับ
Dmaj7
รัก  เมื่อเว
Amaj7
ลาผ่าน จะเข้าใจ
Dmaj7
ว่ารัก เมื่อมั
Amaj7
นเลยพ้นไป

Dmaj7
รู้ชอบก็เพี
Amaj7
ยงผ่าน แต่
Dm
อยู่ด้วยกันตอนก่
E
อนตอนนี้


สุ
Amaj7
ขสำราญ วันเ
Dmaj7
ริ่มใหม่ สุ
Amaj7
ขหัวใจ ไม่
Dmaj7
รู้เบื่อ เรา
Dm
มาร้องเพลงด้วยกัน


ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / Bm7 / Bm7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Dmaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Amaj7 / Dm / Dm / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


สุ
Amaj7
ขสำราญ วันเ
Bm7
ริ่มใหม่ สุ
Amaj7
ขหัวใจ ไม่
Bm7
รู้เบื่อ

สุ
Amaj7
ขสำราญ วันเ
Bm7
ริ่มใหม่อีกครั้ง สุ
Amaj7
ขหัวใจ ได้
Bm7
ร้องเพลง


ดนตรี : / Dmaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Amaj7 / Dmaj7 / Amaj7 / Dm / Dm / ( 2 ครั้ง )

รวมผลงานเพลง โดย Scrubb

ฟังเพลงออนไลน์ อาร์ต บาร์ (Art Bar)