เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้เธอ – Scrubb รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้เธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บไว้ให้เธอ – Scrubb

ดนตรี : / E / E G#m / F#m B / ( 4 ครั้ง )


E
เก็บเพ
G#m
ลงสุดท้
F#m
าย ไม่ให้
B
ฟัง 
E
 เก็
G#m
บไว้ทุก
F#m
หยด น้ำต
B

E
ฝาก
G#m
ไว้จนวัน
F#m
เมื่อฉันก
B
ลับมาหา
E
เก็บ
G#m
ไว้กับเธ
F#m
อ   
B
 


A
รอได้ไหมหัวใจของเรา
G#m
ผ่านความเหงาและความคิด
F#m
ถึงไป สักวันหนึ่ง
B
จะกลับมาพบกัน

A
รอได้ไหมถึงจะแสนนาน
G#m
มองตาฉันและฟัง
F#m
ฉันให้ดี เธอ
B
รอฉันได้รึเปล่า


ดนตรี : / E G#m / F#m B / ( 4 ครั้ง )


E
เก็บเ
G#m
พลงสุด
F#m
ท้าย ไว้
B
ข้างใน
E
 จะ
G#m
นานเท่า
F#m
ไร สัญ
B
ญา

E
 เก็บ
G#m
ไว้จนวั
F#m
น ที่ฉันก
B
ลับมาห
E
า จะร้
G#m
องกับเธ
F#m
อ   
B
 


A
รอได้ไหมหัวใจของเรา
G#m
ผ่านความเหงาและความคิด
F#m
ถึงไป สักวันหนึ่ง
B
จะกลับมาพบกัน

A
รอได้ไหมถึงจะแสนนาน
G#m
มองตาฉันและฟัง
F#m
ฉันให้ดี แล้ว
B
ฉันจะกลับมา


ดนตรี : / E /


F#m
เก็บเอาคืนวันที่
G#m
ดีไว้ในใจ
F#m
ให้เราได้นึ
E
กถึง
F#m
 

G#m
ปล่อยให้เวลาพิสูจน์หั
A
วใจเราครั้งหนึ่ง
Am
ว่าเรายังรักกัน
B
จนวันนั้นมาถึง


ดนตรี : / E G#m / A B / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / E G#m / A B / ( 2 ครั้ง )


E
  เ
G#m
ก็บเพลง
F#m
สุดท้า
B
ย  
E
  เก็
G#m
บไว้กับ
F#m
เธอ 
B
 

E
  เ
G#m
ก็บเพลง
F#m
สุดท้า
B
ย  
E
  เก็
G#m
บไว้กับ
F#m
เธอ 
B
 

E
  เ
G#m
ก็บเพลง
F#m
สุดท้า
B
ย  
E
  เก็
G#m
บไว้กับ
F#m
เธอ 
B
 

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง Scrubb

ฟังเพลงใหม่ เก็บไว้ให้เธอ