เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เข้ากันดี – Scrubb คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้ากันดี

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เข้ากันดี – Scrubb

ดนตรี : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Am7 / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / D /


Cmaj7
ไม่เคยคิดเ
Bm7
ลยว่าจะเจอกับ
Am7
วันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้
Cmaj7
 แค่เพียงแรกเ
Bm7
จอรู้สึกทัน
Am7
ที   เหมื
D
อนว่ามีอะไร

Cmaj7
เมื่อเราได้คุ
Bm7
ยก็พอรู้ และ
Am7
ดูว่ามันก็คงมีความหมาย
Cmaj7
 ระหว่างสอง
Bm7
เราคงมีอะ
Am7
ไร   เชื่
D
อมข้างในให้ถึงกัน


Cmaj7
( ต่างคนต่างเข้า
Gmaj7
ใจ ) อย่างง่ายดาย 
Cmaj7
( ต่างกับคนทั่ว
Gmaj7
ไป ) มันมากมาย 

Cmaj7
( ต่างความคิดข้าง
Gmaj7
ใน )   ว่า
F
คิดกันอย่างไร


Cmaj7
อาจมีหลาย
Bm7
ทีที่สับสน กี่
Am7
คนผ่านมาและคงต้องผ่านไป
Cmaj7
 แต่เมื่อพบเ
Bm7
ธอมันต่างกัน
Am7
ไป เพร
D
าะว่าฉันมั่นใจ

Cmaj7
หากวันนี้รา
Bm7
จะจบลง ก็
Am7
คงจะเป็นอะไรที่ผิดไป
Cmaj7
 เมื่อได้พบค
Bm7
นที่เคยวาด
Am7
ไว้   เข้า
D
กันดีกับหัวใจ


Cmaj7
( ต่างคนต่างเข้า
Gmaj7
ใจ ) อย่างง่ายดาย 
Cmaj7
( ต่างกับคนทั่ว
Gmaj7
ไป ) มันมากมาย 

Cmaj7
( ต่างความคิดข้าง
Gmaj7
ใน )   เข้า
F
กันดีกับที่หัวใจบอกไว้
D
 


 
ฉันไม่เคยเจอ
Am7
ใคร ไม่ขวาไม่
D7
ซ้าย ไม่สมบูรณ์
Gmaj7
ไป

 
ไม่มองแง่
Em
ร้ายหรือเอาแต่
Am7
ใจ แต่มีอะ
D7
ไรไม่ธรรม
Gmaj7
ดา        
Em
 

 
ฉันไม่เคยเจอ
Am7
ใคร ไม่เร็วไม่
D7
ช้า ไม่น้อยเกิน
Gmaj7
ไป

 
แต่มีอะ
Em
ไรที่ดีกว่า
Am7
ใคร ลงตัวกับ
D7
ใจ อยู่กันได้
Gmaj7
พอดี


ดนตรี : / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 /

ดนตรี : / Cmaj7 / Gmaj7 / F / F / D / D /


Cmaj7
ต่างคนต่างเข้า
Gmaj7
ใจ        
Cmaj7
ต่างกับคนทั่ว
Gmaj7
ไป

Cmaj7
ตอบความจริงข้าง
Gmaj7
ใน     ( เ
F
ข้ากันดีกับที่หัวใจบอก
D
ไว้ )


( ซ้ำ * )


Cmaj7
ไม่เคยคิดเ
Bm7
ลยว่าจะเจอกับ
Am7
วันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้
Cmaj7
 แค่เพียงแรกเ
Bm7
จอรู้สึกทัน
Am7
ที   เหมื
D
อนว่ามีอะ
Gmaj7
ไร

รวมผลงานเพลง ของ Scrubb

ฟังเพลงใหม่ เข้ากันดี