คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ออกซิเจน – Superbaker คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออกซิเจน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ออกซิเจน – Superbaker

ดนตรี : / B / G#m / C#m / F# / ( 2 ครั้ง )


เห
B
มือนอะไรที่มีความ
G#m
หมาย
C#m
คล้ายว่าเราจะขาดไม่ไ
F#
ด้

B
อู้ว แล้วฉันจำเป็นมาก
G#m
มาย กับ
C#m
ชีวิตและขึ้นตรงกับหัวใ
F#
จ 

B
ฉันจำเป็นต้องมีเธ
G#m
อนะ เ
C#m
พราะว่าเธอคือลมหายใ
F#
จ 

B
อู้ว ทำให้ทุกวันช่างสด
G#m
ใส ต่อ
C#m
ชีวิตคนคนนึงให้ก้าวไ
F#
ป 


ขอให้เธอเข้าใ
B
จถ้าฉันต้องขาดเธอ
G#m
ไปแล้วฉันจะอยู่ยัง
C#m
ไง

มันคงลำบากรู้ไ
F#
หมเธอเป็นเหมือนออกซิเจน 

B
ถ้าเธอเดินห่างกัน
G#m
ไป มันคงจะอัน
C#m
ตราย เมื่อวันอากาศขาดห
F#
าย เธอเป็นเหมือนออกซิเจน  


ดนตรี : / B / G#m / C#m / F# / ( 2 ครั้ง )


B
รักต้องมีให้กัน
G#m
เสมอ 
C#m
น้อยเกินไปไม่ดีนะเ
F#
ธอ 

B
อู้ว บอกรักทุกวันที่
G#m
ได้เจอ ก็คง
C#m
พอที่จะมาหล่อเลี้ยง
F#
กัน และความ
C#m
รักของเธอจำเป็นกับตัว
F#
ฉัน 


( ซ้ำ * )


Emaj7
 อยู่ตรงนี้
Ebm
ก่อน 
C#m
ให้ฉันห
F#
ายใจ
Emaj7
 ขาดเธอ
Ebm
ฉันคงตา
Ab
ย อยู่
C#m
ตรงนี้นา
Ebm
นนาน ไ
E
ด้ ไ
F#
หม 


ดนตรี : / B / G#m / C#m / F# / ( 2 ครั้ง )


B
ถ้าฉันต้องขาดเธ
G#m
อไปแล้วฉันจะอยู่ยังไ
E
ง  
Ab7
 
C#m
ถ้าเธอเดินห่างกั
Ebm
นไปมันคงจะอันตร
E
าย 
A
 

B
ถ้าฉันต้องขาดเธ
G#m
อไปแล้วฉันจะอยู่ยังไ
E
ง  
Ab7
 
C#m
ถ้าเธอเดินห่างกั
Ebm
นไปมันคงจะอันตร
B
าย 
A7
 


ขอให้เธอเข้าใ
B
จถ้าฉันต้องขาดเธอ
C#m
ไปแล้วฉันจะอยู่ยัง
Ebm
ไง 

มันคงลำบากรู้
C#m
ไหมเธอเป็นเหมือนออกซิเจน
E
ถ้าเธอเดินห่างกัน
Ebm
ไปมันคงจะอันต
C#m
ราย 
F#
 

ขอให้เธอเข้าใ
B
จถ้าฉันต้องขาดเธอ
C#m
ไปแล้วฉันจะอยู่ยัง
Ebm
ไง

มันคงลำบากรู้ไ
C#m
หมเธอเป็นเหมือนออกซิเจน 

E
ถ้าเธอเดินห่างกั
Ebm
นไปมันคงจะอันต
C#m
ราย 
F#
ขอให้เธอเข้าใจ


ดนตรี : / B / C#m / Ebm / C#m / B / Ebm / C#m / F# /

ผลงานเพลง ของ Superbaker

ฟังเพลงสด ออกซิเจน