คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เกินใจจะอดทน – Syam เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกินใจจะอดทน

เกินใจจะอดทน – Syam

เรื่องราวที่เธอ ได้ทำ
ให้ฉันเห็นมันต่อหน้า
มันทำให้ฉัน นั้นทนไม่ไหว
ถ้าเธอได้ทำ อะไร
กับเขาฉันคง ต้องบ้า
ไม่อยากจะรู้ ไม่อยากจะเห็น
..แต่ฉันก็รู้ ว่าที่เธอทำ
เกือบจะทำ ให้คน เป็นบ้า
กี่ครั้งที่ต้องทนมา
มันเหนื่อยขนาดไหน.
กี่ครั้งที่ต้องจำทน
เหตุผล ที่ต้องทนไป
ก็รักเธอ จากหัวใจ
ใช่จะแกล้ง ทำ.
ตอบฉัน ที
ว่าฉันไม่ดีตรงไหน
ก็ตอบฉัน ที
ว่าฉันไม่ดีอย่างไร
ที่เธอมาทำ ให้ฉันเจ็บแสบ
ลึกเกินทนเก็บใจ ไว้
และเธอมาจาก มาทิ้งกันไป
เจ็บช้ำเจียนตาย
เจ็บช้ำเกินใจ จะอดทน.
.ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร
อย่างนั้นฉันคงไม่ว่า
ก็คงต้องลา และพอ เท่านี้
ไม่มีถ้อยคำอะไร
ที่เธอเห็นมันว่าดี
ก็จบเท่านี้ แค่จากเท่านั้น
..แต่ฉันก็รู้ ว่าที่เธอทำ
เกือบจะทำ ให้คน เป็นบ้า
กี่ครั้งที่ต้องทนมา
มันเหนื่อยขนาดไหน.
กี่ครั้งที่ต้องจำทน
เหตุผล ที่ต้องทนไป
ก็รักเธอ จากหัวใจ
ใช่จะแกล้ง ทำ.
ตอบฉัน ที
ว่าฉันไม่ดีตรงไหน
ก็ตอบฉัน ที
ว่าฉันไม่ดีอย่างไร
ที่เธอมาทำ ให้ฉันเจ็บแสบ
ลึกเกินทนเก็บใจ ไว้
และเธอมาจาก มาทิ้งกันไป
เจ็บช้ำเจียนตาย
เจ็บช้ำเกินใจ จะอดทน.
..แต่ฉันก็รู้ ว่าที่เธอทำ
เกือบจะทำ ให้คน เป็นบ้า
กี่ครั้งที่ต้องทนมา
มันเหนื่อยขนาดไหน.
กี่ครั้งที่ต้องจำทน
เหตุผล ที่ต้องทนไป
ก็รักเธอ จากหัวใจ
ใช่จะแกล้ง ทำ.
ตอบฉัน ที
ว่าฉันไม่ดีตรงไหน
ก็ตอบฉัน ที
ว่าฉันไม่ดีอย่างไร
ที่เธอมาทำ ให้ฉันเจ็บแสบ
ลึกเกินทนเก็บใจ ไว้
และเธอมาจาก มาทิ้งกันไป
เจ็บช้ำเจียนตาย
เจ็บช้ำเกินใจ จะอดทน.
และฉันต้องไป
ก็เพราะเกินใจ จะอดทน

ผลงานเพลง ของ Syam

ฟังเพลง สบายๆ เกินใจจะอดทน