คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เกาะร้าง ห่างรัก – Tattoo Colour เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกาะร้าง ห่างรัก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกาะร้าง ห่างรัก – Tattoo Colour

ดนตรี : / Fmaj7 / Bbm7 / Fmaj7 / Bbm7 / Fmaj7 / Bb / F / C /


 
อยู่กลางทะเล มีน้ำกับ
Gm7
ทราย  
C9
มองไปทางใดไม่เคยเห็น
Am7
ใครมา  
D9
 

Gm7
ติดเกาะอย่า
Bbm7
งนี้มานาน
Am7
 บางวันลง
D9
น้ำหาปลา
Gm7
 จุดไฟต้อง
C9
หา ไม้มาขุดกั
Fmaj7

 
ตกตอนกลางคืน ยิ่งหน
Gm7
าวจับใจ  
C9
อยู่ริมกองไฟข่มใจให้
Am7
พักผ่อน  
D9
 

Gm7
บางวันฉันเ
Bbm7
หงาฉันเพลีย
Am7
 อยากจะจิ
D9
บเบียร์ก่อน
Gm7
นอน บางวั
C9
นฉันร้อน วิ่งลงห
Fmaj7
าดทราย


Dm
 เกาะร้างเกาะนี้ฉันอยู่ลำพั
Am
ง มานานเกินใจทนไหว 
D
รอเรือสักลำ
E
มาพาฉันแ
Am7
ล่นออกไป
D
 


** 
 
แต่จะมีใครห
Am7
รือเปล่า ที่เ
D9
ห็นว่ายังมีเงาน่าส
Bm7
งสัย

 
เกาะ
E9
ร้างยังมีคนอยู่ ยัง
Am7
หายใจ  
D9
และยังมีฉันอยู่ตร
Gmaj7
งนี้        
E9
 

 
บนเกาะที่
Am7
น่าเบื่อ ก็
D9
หวังว่าจะมี เรือสัก
Bm7
ลำไหม

 
ที่
E9
รู้และพาฉันออกไป
Am7
ให้ได้ ก็
D9
ยังจะเฝ้ารอต่อไ
Gmaj7
E9
 


ดนตรี : / Fmaj7 / Gm7 / Gm7 / C9 / C9 / Am7 / D9 /

ดนตรี : / Gm7 / Bbm7 / Am7 / D9 / Gm7 / C9 / Fmaj7 / Fmaj /


( ซ้ำ * , ** )


 
บนเกาะที่
Am7
น่าเบื่อ ไม่เ
D9
ห็นสักลำเลย เรืออ
Bm7
ยู่ที่ไหน ชี
E9
วิตฉันคงจะออกไป
Am7
ไม่ได้  
D9
 

 
ต้องอยู่อย่างนี้ตลอด
Gmaj7
ไป        
Cmaj7
 ต้องอยู่อย่างนี้ต
Gmaj7
ลอดไป    
Cmaj7
 ต้องอยู่อย่างนี้อี
Gmaj7
กนานไหม
Cmaj7
           
Gmaj7
           
Cmaj7
 


ดนตรี : / Cmaj7 Bm7 / Am7 / Gmaj7 /

ผลงานเพลง โดย Tattoo Colour

ฟังเพลงออนไลน์ เกาะร้าง ห่างรัก