คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เคียงข้างคุณ – Tattoo colour เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เคียงข้างคุณ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เคียงข้างคุณ – Tattoo colour

อาจจะเ
Emaj7
ป็นแค่หนึ่งนา
G#m7
ที อาจจะ
C#m7
นานนับห่างเป็น
E7
ปี อยากให้
A
คุณพบสิ่ง
B7
ดีดี เมื่ออยู่เคีย
Emaj7
งข้างกัน

อาจเป็น
Emaj7
วันที่สุขสด
G#m7
ใส อาจมี
C#m7
ความหมองหม่นใน
E7
ใจ อยากใ
F#m7
ห้คุณรู้สึกอุ่น
B7
ใจ ที่อยู่เคียง
Emaj7
ข้างคุณ


คนเราจะ
A
อยู่ได้อย่า
G#m7
งไร ความ
F#m7
สุข   
G#m7
ก็คงหมดความ
C#7
หมาย

ขอเ
A
พียงสัก
G#m7
คนที่เข้าใจ เหนื่อย
G6
ล้าหรือ
F#m
จะท้อสักเท่าไหร่ อยากให้
Aadd9
รู้ว่ามีฉันคอยห่วง
B7
ใย


หากเว
Emaj7
ลานั้นเปลี่ยนแปลง
G#m7
ไป กับอ
C#m7
นาคตอีกยาว
E7
ไกล ไม่ว่
F#m7
าคุณนั้นอยู่ตรงไ
B7
หน จะอยู่เคียง
Emaj7
ข้างคุณ


ดนตรี : / A G#m7 / F#m7 / A G#m7 / F#m7 / D G#m7 / F#m7 / B / B /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Emaj7 / D / ( 3 ครั้ง )/ F#m7 / F#m7 / B7 / B7 /


อาจเป็น
A
วันที่สุขสด
Emaj7
ใส อาจมีคว
A
ามหมองหม่นใ
Emaj7
นใจ อยากให้
F#m7
คุณรู้สึกอุ่น
B7
ใจ ที่อยู่เคียงข้
Emaj7
างคุณ

หากเว
Emaj7
ลานั้นเปลี่ยนแปลง
G#m7
ไป กับอ
C#m7
นาคตอีกยาว
E7
ไกล ไม่ว่
F#m7
าคุณนั้นอยู่ตรงไ
B7
หน จะอยู่เคียง
Emaj7
ข้างคุณ

A
เราจะอยู่เคียง
Emaj7
ข้างกัน  
A
 
Emaj7
 
D
จะอยู่เคียง
Emaj7
ข้างคุณ 
G#m7
 
G
 
F
จะอยู่เคียง
Emaj7
ข้างคุณ

ผลงานเพลง ของ Tattoo colour

ฟังเพลงใหม่ เคียงข้างคุณ