เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บแล้วไม่จำ – Tattoo Colour รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บแล้วไม่จำ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บแล้วไม่จำ – Tattoo Colour

ดนตรี : / C / G / Am7 / Gmaj7 /


 
เจ็บสักกี่
Am7
ครั้ง ก็ไม่
D9
จำ เจ็บอยู่อย่าง
Bm7
นั้นทรม
E9
าน มันตอกและ
Am7
ย้ำ เกิน
D9
กว่าที่ใครเข้า
Gmaj7
ใจ        
E9
 

 
แต่เจ็บสักกี่
Am7
ครั้ง ก็จะ
D9
ยอม ไม่ว่าจะ
Bm7
ร้องอีกสักเท่า
E9
ไหร่

 
จะเจ็บและ
Am7
ทน      
Bm7
รับ      
D
ไว้ เพียงคน
Gmaj7
เดียว


Gmaj7
 ฉันเจ็บไม่จำเวลา จะทำจะคิดอะไรก็
Cmaj7
เหมือนโดนทำร้าย เรื่อยมา

Gmaj7
 ก็พอเข้าใจ ก็ยอมจะแลกจะมีน้ำตาก็
Cmaj7
ไม่มีปัญหา

 
อยากเป็น
Gmaj7
นก ก็ต้องบิน ถ้าไม่บินก็ไม่ได้ไป อยากจะ
Cmaj7
รัก ก็ต้องลอง เธอไม่มองก็ไม่เป็นไร

 
ชิน
Bm7
แล้ว ไม่
Em7
เคยบ่น และจะ
Am7
ทนเอาไ
D
ว้


( ซ้ำ * )


Gmaj7
 บางคนก็งง ทำไมฉันล้มลงตรงที่เดิม 
Cmaj7
แล้วยังจะย้อน มาใหม่

Gmaj7
 ในมือของเธอ ยังมีมีดเล่มเดิมและเธอ
Cmaj7
พร้อมที่จะใช้

 
อยากจะ
Gmaj7
ซัด เอาให้แรง เธอไม่แคร์ก็ไม่เป็นไร อยากจะ
Cmaj7
ทิ้ง เอาให้ตาย ไม่ต้องอายฉันไม่เป็นไร

 
ชิน
Bm7
แล้ว ไม่
Em7
เคยบ่น และจะ
Am7
ทนเอาไ
D
ว้


 
เหมือนนิ
Cmaj7
ยายจะจบตอน ทำให้เราไม่อยากนอน ต้อง
Bm7
ฝืนมาดู ต้อง
E9
ลุกขึ้นมา

 
แม้เรื่อง
Cmaj7
ราวจะผิดหวัง ฉันก็ยังจะอ่านมัน อย่าง
Bm7
นั้น ทุกเว
E9
ลา

 
จะทำ
Am7
ร้ายเท่าไหร่ ฉันพร้อมจะอยู่ ให้เธอ
Bm7
รู้ว่าใจฉันมีคุณค่า

 
หวังสัก
Am7
วัน ( หวังสักวัน ) เพียงสักวัน ( เพียงสักวัน ) เธอจะ
D
รัก รัก กัน


( ซ้ำ * )


Cmaj7
        แค่
Gmaj7
เพียงคนเดียว เจ็บสักกี่
Am7
ครั้ง เจ็บสักกี่
Gmaj7
ครั้ง      
Am7
ฮู

D9
  ไม่ว่าจะ
Bm7
ร้องอีกสักเท่า
E9
ไหร่ จะเจ็บและ
Am7
ทน      
Bm7
รับ      
D
ไว้ เพียงคน
Gmaj7
เดียว

รวมผลงานเพลง ของ Tattoo Colour

มิวสิควีดีโอ เพลง เจ็บแล้วไม่จำ