คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ – Tattoo Colour เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ – Tattoo Colour

 
ก่อนจาก
A
กัน  
Amaj7
            
C#m7
เธอเตรียมหัวใจม
F#9
าก่อน เ
F#7
ตรียมจะ

 
อย่า
Bm7
งใจร้อน จบทุกอย่างที่
E9
สองเราเคย
A
ฝันใ
Amaj7
ฝ่

Dm7
ชุดนอนที่เคยส
C#m7
วมใส่    
F#9
ของขวัญรูป
F#7
ถ่าย อยู่
Bm7
มุมไหน เก็บทุกอย่างไม่เห
E
ลือร่องรอย ห
A
ายไป


F#
เหมือนเธอเอาความ
Bm7
ฝัน วัน
E
นั้นที่มีกันเ
F#
ก็บออกไป

 
เสียงอ่อนโยนความห
Bm7
วาน รอยยิ้
E
มที่สวยงาม
F#
สิ่งใดใด

 
สุดแต่ใจเธอ
Bm7
นั้น ต้องก
E
ารอะไร จ
C#m7
ะเอาชีวิตของ
F#
คนคนนี้จ
Bm7
ากไป แต่เ
E
ธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ


** 
A
 
Dmaj7
มีหวัง เรื่อง
C#m7
ราวภาพทรงจำ เก็บเ
F#
ป็นของสำคัญเ
Bm7
สมอไป เธ
E
อไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ


ดนตรี : / Amaj7 / Dmaj7 / Amaj7 / Dmaj7 /


 
แตกต่าง
A
กัน  
Amaj7
            
C#m7
ของที่สำคัญรอ
F#9
บกาย  
F#7
คืนวันพ้

 
แหลก
Bm7
สลาย แต่ความทรงจำไม่
E
ลบเลือนจาก
A
หัวใจ


( ซ้ำ * , ** )


F#m
ฉันเหมือน
F#mM7
เดิมไม่เคยเก่
Em
า ถึงเธอรักเ
A
ขา ฉันรักเธอ
Dmaj7
อยู่

Bm7
เธอยังคงไม่รู้
C#m7
 อาจจะลืมไปนั้น 
Dmaj7
ไม่มีวัน ที่ฉั
E
นจะทิ้งมันไป


( ซ้ำ * , ** )


A
  ไม่
Dmaj7
มีหวัง เรื่อง
C#m7
ราวภาพทรงจำ ติดต
F#
รึงในใจฉัน
Bm7
เสมอไป เธ
E
อไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ


ดนตรี : / Amaj7 / Dmaj7 / Amaj7 /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง Tattoo Colour

ฟังเพลงออนไลน์ เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ