คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม – Tattoo Colour เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม – Tattoo Colour

ดนตรี : / D9 Eb9 / E / D / E / D D9 Eb9 / E / D / E / D D9 Eb9 / E9 /

ดนตรี : / D E /


 
เปิดเพลง
A
ฟ้า ฝากให้
Dmaj7
เธอ ไปบอกเขา
A
ที ( บอกเขา
Dmaj7
ที )

 
อากาศ
A
ร้อน ติดเกาะ
Dmaj7
ร้าง มานานหลาย
A
ปี ( นานหล
Dmaj7
ายปี )

 
บอกว่า 
F#m
รู้ไหมจ๊ะว่ารอยจูบ มันคือสิ่งที่แสนดี 
Bm7
ถ้าคืนนี้เธอไม่
E
มีใคร

 
หากเธอ 
A
like กลัวจะ
Dmaj7
กลายเป็น one night sta
A
nd


** 
Bm7
ฟังเพลงผ่านเสียงวิท
E
ยุ คลื่นเปิดเพลง
A
รัก ยิ่งรัก ยิ่ง
F#7
ฟังซึ้งตรึงใจ

Bm7
ความรักสลาย เศร้าเพียง
E
ไหน ยิ่งเปิดเพลง
A
ช้ำ ยิ่งช้ำ ยิ่งต
F#7
อกย้ำดวงใจ

Bm7
จะทุกข์จะขมหรือจะ
E
สมใจอีกกี่
A
ครั้ง กี่ครั้ง ยัง
F#7
ฟังเสียงเพลงความห
Bm7
มาย มากม
E
าย ฝากไ
A
ว้

 
เปิดเพลง
A
ไหน เปิดเมื่อ
Dmaj7
ไร ก็ยังสวยง
A
าม


ดนตรี : / D9 Eb9 / E / D / E / D D9 Eb9 / E / D / E / D D9 Eb9 / E9 /

ดนตรี : / F#m / Bm7 / F#m / D / E / D D9 Eb9 / E9 /

ดนตรี : / D E /


( ซ้ำ  )

ผลงานเพลง ของ Tattoo Colour

ฟังเพลงออนไลน์ เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม