เนื้อเพลง คอร์ดเพลง แฟนเก่า – กล้วย แสตมป์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง แฟนเก่า

แฟนเก่า – กล้วย แสตมป์

กี่อาทิตย์ตะวันลับลากี่จันทรายังคงทอแสง
หมื่นคำรักที่เธอเคยแหลงกับฉัน
ว่ารักพี่อีเป็นอีตายตราบชีวิตจะไม่แปลผัน
หากอาทิตย์ยังมีแสงตะวันฉันยังมีเธอ

เกลียดคำรักที่เธอเคยพูดไว้
หากไม่ตายเธอจะไม่ลืมฉัน
ว่าเรียนรามเสปีที่ห่างกัน
รอไม่นานเธอนั้นจะกลับมา

คอยคนรักเก่ารอแฟนเก่าแต่เธอยังไม่กลับมา
คอยคนรักเก่าอยู่ที่เก่าที่เราเคยให้สัญญา
แต่เธอนั้นเปลี่ยนไม่เหมือนก่อน
ไม่เหมือนตอนเธอจากลา
เปลี่ยนคนรักใหม่เปลี่ยนแฟนใหม่
ลืมคำที่เคยสัญญาไว้กับแฟนเก่า

เมื่ออาทิตย์ตะวันลับลา
คำสัญญาก็เลือนจางหาย
หมื่นคำรักที่เคยให้ไว้จบกัน
ว่ารักพี่อีเป็นอีตายแต่วันนี้ไม่มีคำนั้น
คำว่ารักที่เคยให้ฉันนั้นเธอให้เขา

เกลียดคำรักที่เธอเคยพูดไว้
หากไม่ตายเธอจะไม่ลืมฉัน
ว่าเรียนรามเสปีที่ห่างกัน
รอไม่นานเธอนั้นจะกลับมา

คอยคนรักเก่ารอแฟนเก่าแต่เธอยังไม่กลับมา
คอยคนรักเก่าอยู่ที่เก่าที่เราเคยให้สัญญา
แต่เธอนั้นเปลี่ยนไม่เหมือนก่อน
ไม่เหมือนตอนเธอจากลา
เปลี่ยนคนรักใหม่เปลี่ยนแฟนใหม่
ลืมคำที่เคยสัญญาไว้กับแฟนเก่า

เกลียดคำรักที่เธอเคยพูดไว้
หากไม่ตายเธอจะไม่ลืมฉัน
ว่าเรียนรามเสปีที่ห่างกัน
รอไม่นานเธอนั้นจะกลับมา

คอยคนรักเก่ารอแฟนเก่าแต่เธอยังไม่กลับมา
คอยคนรักเก่าอยู่ที่เก่าที่เราเคยให้สัญญา
แต่เธอนั้นเปลี่ยนไม่เหมือนก่อน
ไม่เหมือนตอนเธอจากลา
เปลี่ยนคนรักใหม่เปลี่ยนแฟนใหม่
ลืมคำที่เคยสัญญาไว้กับแฟนเก่า

ผลงานเพลง นักร้อง กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง แฟนเก่า